Оскарження рішень суду

«Ми захистимо Ваші права і недоторканність Вашої честі та гідності!»

Ковальов Артем Вадимович

Керівник практики кримінального права

Кандидат наук, експерт з кримінального та міжнародного права. Також спеціалізується на злочинах у сфері військової діяльності та злочинах у фінансовому секторі.

Зв'язатися зараз

Оскарження рішень суду

Оскарження рішень суду

Автор

Ковальов Артем Вадимович

Оскарження рішень суду в Україні

Можливість оскарження рішення суду гарантується Конституцією України Ковальов Артем


Варто зазначити, що оскарження будь-якого судового рішення є досить складною процедурою, що демонструє існуючі переваги та недоліки діючої судової системи держави, а також забезпечує реалізацію та захист прав, передбачених Конституцією України. Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено право апеляційного та касаційного оскарження рішення суду першої інстанції, а також встановлено процедуру такого оскарження.

 

Слід сказати, що для захисту прав та інтересів особи, що притягується до кримінальної відповідальності, кримінальним процесуальним законом України передбачено право на оскарження вироку суду. Зазначимо, що Конституція України визначає, що кожен громадянин має право звернутися з апеляційною та касаційною скаргою. Варто мати на увазі, що при застосуванні чинного законодавства теоретична частина від практичної частини має суттєві відмінності, що яскраво виражається на практиці при перегляді судових рішень. З огляду на вищезазначене послуги висококваліфікованих адвокатів, які зможуть надати професійну допомогу та захист в ході досудового розслідування та судового розгляду завжди є актуальними та необхідними.

Розглянемо докладніше процедуру апеляції на рішення суду у кримінальній справі

КПК України встановлює, що звернення з апеляційним оскарженням судового рішення можливо лише за умови, що вказане рішення не набуло законної сили. Обвинувачений, підозрюваний, прокурор, потерпілий, законні представники, та інші, передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством України особи, мають право на апеляційне оскарження, відповідно до глави 31 КПК України, яка заздалегідь визначає перелік певного кола осіб, які можуть оскаржити вирок шляхом подання апеляційної скарги.

При подачі апеляції слід враховувати такі особливості, як:

неможливість оскарження на підставі неповноти розгляду справи судом, вирок якого прийнято у спрощеному провадженні;
висновки, зроблені суддею не відповідають існуючим обставинам кримінального провадження;
наявність вагомих порушень процесуальних норм, визначених КПК України.

Скасування рішення суду першої інстанції

Під час укладання договору про надання правової допомоги особа, відповідно до умов укладеного договору, уповноважує свого захисника на подання апеляційної скарги та захист своїх прав та інтересів. У свою чергу захисник, після закінчення дії зазначеного договору, не має право на подання апеляційної скарги на користь особи, яку він представляє, а також представляти її інтереси в апеляційній інстанції.

Обвинувачений має, зокрема, такі права:  

 • Звертатися з клопотанням про дострокове звільнення, а також заміну покарання на більш м’якше за наявності важких обставин, пов’язаних зі здоров’ям;
 • Клопотати про звільнення від відбування покарання з випробуванням;
 • Право на звільнення жінок, за наявності дітей віком до 3 років, вагітних жінок тощо.

Недоліки в апеляційній скарзі

Суд може відмовити у відкритті апеляційного провадження у разі наявності недоліків в апеляційній скарзі. За вказаних обставин суд надає не більше п’ятнадцяти днів на їх усунення. З моменту, коли усунуті зазначені недоліки, суд протягом трьох днів відкриває провадження у даній справі.

Строк на апеляційне оскарження

Процесуальним законом передбачено, що протягом тридцяти календарних днів з моменту, коли суд ухвалив рішення, чи з моменту одержання засудженим копії обвинувального/виправдувального вироку, таке рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. Зазначений період часу на апеляційне оскарження сформовано з метою забезпечення можливості на виявлення допущених під час попереднього розгляду судових помилок, забезпечення необхідного часу для ознайомлення з рішенням, включаючи підготовку майбутньої апеляційної скарги. В період часу, що відведений для подання апеляційного оскарження, оскаржуване рішення не вступає в законну силу та не виконується, за винятком випадку, коли підсудного/підозрюваного взяли під варту.

 

Оскарження в касаційному порядку

Подання касаційного оскарження є заключною стадією оскарження судового рішення для отримання необхідного правового захисту перед зверненням до міжнародних судових органів.
Таким чином, при розгляді зазначеного оскарження, судовим органом касаційної інстанції у першочерговому порядку перевіряється правильність застосування норм матеріального права при наданні правової оцінки обставинам, що були встановлені судами першої та апеляційної інстанції. Варто зазначити, що під час розгляду справи в касаційній інстанції суд не має права на дослідження поданих особою доказів, встановлювати та визнавати доведеними обставини, які не були раніше досліджені, встановлені в оскарженому судовому рішенні, у тому числі вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.
Найбільш вагомою стадією під час подання касаційної скарги є її підготовка. Для реалізації права на касацію варто визначити коло осіб, передбачених в КПК України, які мають таке право, і, відповідно, сам предмет касаційного оскарження. Відповідно до КПК України зазначені вище особи мають право подати касацію у періоді до 3-х місяців з моменту прийняття рішення апеляційною інстанцією, а у разі, коли її подає засуджений, який перебуває під вартою, з моменту вручення копії судового рішення. У разі, якщо сторонам раніше було повідомлено про місце і час розгляду касаційного оскарження, не з’явлення сторін у судове засідання не перешкоджає судовому розгляду, за винятком випадків, коли присутність сторін є обов’язковою. Якщо з касаційним оскарженням звертається засуджений, його особиста присутність при судовому розгляді є обов’язковою.

 

Зазначаємо, що апеляційна та касаційна інстанції не мають можливості з власної ініціативи значно впливати на становище засудженого, включно з випадком, коли питання про це піднімається стороною обвинувачення. Так, суд не має права під час розгляду застосувати закон про більш тяжкий кримінальний злочин або більш суворе покарання. Результатом розгляду скарги касаційною інстанцією є мотивоване та обґрунтоване рішення.

При дослідженні матеріалів справи суд має право залишити подану скаргу без задоволення, скасувати/змінити/закрити кримінальне провадження, включаючи призначення справи до розгляду в суді першої або апеляційної інстанції. При призначенні нового розгляду до засудженого можливе застосування тяжчого покарання за умови, що вирок був реалізований у зв’язку з необхідністю застосування закону про більш тяжкий кримінальний злочин, або посилення покарання відбулося за скаргою, яка подана прокурором, потерпілим або його представником, включаючи випадок, коли при новому розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке кримінальне правопорушення, а також якщо буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжкий кримінальний злочин, ніж той, який йому інкримінується, або якщо збільшився обсяг обвинувачення.


За наявності відповідних обставин суд касаційної інстанції має право на закриття кримінального провадження.

Серед основних підстав закон визначає наступні:

 • у кримінальному провадженні немає складу правопорушення;
 • відсутність вагомих доказів вини особи та вичерпані можливості їх отримання;
 • у момент розгляду справи відбулося набрання чинності законом, яким скасовується відповідальність за певний вид злочину, скоєного засудженим;
 • смерть засудженого.

 

Рішення суду апеляційної/касаційної інстанції – це виражений у визначеній законом формі індивідуальний правозастосовний акт, у якому суд апеляційної чи касаційної інстанції, у визначеному законом порядку, з метою виконання як завдань кримінального судочинства, так і відповідної його стадії, встановлює необхідні заходи для підготовки до апеляційного або касаційного розгляду, належного його проведення, надає відповідь на поставлене в апеляційній або касаційній скарзі питання про справедливість або неправомірність рішення суду нижчої інстанції і виражає владне волевиявлення, що ґрунтується на наявних у матеріалах кримінального провадження підставах та приписах кримінального процесуального закону України.

На час апеляційного та касаційного провадження приймається безліч процесуальних рішень, кожне з яких несе в собі властиву виключно йому функцію. Обмеження суду апеляційної та касаційної інстанцій в обсязі перевірки судового рішення надає широкі можливості сторонам: дозволяє оскаржити вирок або ухвалу вибірково, акцентуючи увагу на тому, що на їхній погляд є порушенням, не беручи до уваги порушення, яке для них не вигідне, допущене «не на їхню користь». Сторони отримують право посилатися у своїй апеляційній або касаційній скарзі тільки на справді важливу для них інформацію, відкидаючи все несуттєве для захисту їхніх прав, свобод та інтересів. Реалізуючи свої повноваження суд вищого рівня доводить до відома судів нижчих інстанцій, слідчих суддів про виявлені у кримінальному провадженні порушення, вказує на їх причини, визначає найбільш ефективні варіанти їх усунення. Водночас кожна постанова дає відповідь і на доводи касаційної скарги, встановлюючи її обґрунтованість чи необґрунтованість.

За допомогою наших висококваліфікованих юридичних фахівців Ви отримаєте не тільки надійного правового захисника в кримінальному процесі, який захищатиме Ваші права та законні інтереси в суді, але й людину, яка доведе Вашу справу до кінця, максимально відстоюючи Ваші інтереси.

ВАЖЛИВО! Як зрозуміти що адвокат дилетант чи не професіонал в кримінальних справах?

 • Адвокат займає пасивну позицію. Наприклад, коли кримінальний адвокат просто знаходитися поруч на обшук і нічого не робить (скоріше за все, тому що нічого не розуміє).
 • Адвокат поводиться агресивно по відношенню до слідчого або оперативним співробітникам. Бувають ситуації коли кримінальний адвокат постійно вступає в конфлікти, кричить, і лякає співробітників правоохоронних органів.
 • Адвокат намагається потоваришувати зі слідчим. Часто таке відбувається коли кримінальний адвокат просить на обшук щось не вилучати і налагоджує дружні відносини зі слідчим або оперативниками. Якісний захист у кримінальних справах – це в першу чергу незалежність і об’єктивність адвоката.
 • Адвокат стверджує що Ви нічого робити не повинні хай слідство шукає докази. Це буває у випадках з допитами, коли рекомендують «повністю йти в ст. 63 Конституції України », замість того щоб зафіксувати суть допиту і зрозуміти в чому звинувачують людини.
 • Адвокат використовує загальні фрази не розуміючи кримінально-правової термінології. Треба розуміти що кримінальні справи – це не цивільні. Наприклад коли адвокат каже «якась довідка», «щось взяли в суді» або плутає статуси «відповідач», «позивач» з кримінальними «підозрюваний», «обвинувачений».

Хороший адвокат у кримінальних справах – це або колишній слідчий або прокурор, який чітко розуміє як працює слідство або адвокат з великим досвідом в кримінальних справах, іншого не дано! Це особливо важливо якщо вам потрібен адвокат по тяжких злочинах!

Основні рекомендації по яким можна визначити, що адвокат у кримінальних справах дійсно професіонал і не бути обманутим.

Взаємовідносини. У хорошого адвоката по криміналу або адвокатської компанії завжди є клієнти. Відносини повинні будуватися так – Ви звернулися за допомогою, чи не адвокат бігає за Вами щоб виманити гроші. Якщо відбувається навпаки будьте пильні!

Офіс. Адвокат повинен мати офіс і не міняти його певний час (мінімум рік). Бувають, звичайно, різні випадки, але найголовніший фактор вибору адвоката – це стабільність. Якщо кримінальний адвокат довго і стабільно працює – значить у нього все добре, а якщо у нього все добре, то скоріше за все і у Вас буде добре.

Відгуки. Перед тим як найняти адвоката у кримінальних справах дивіться спочатку відгуки в гуглі або соц. мережах. При тому ставитеся до відгуків розумно? Читайте їх і вникати в суть. Буває таке, що негативні відгуки пишуть конкуренти або інші недружні люди. А буває таке, що відгуки накрутили за пару сотень гривень.

Медiа. Сьогодні про кожну людину найкраще розкажуть його соц мережі. Зайдіть і подивіться їх. Це допоможе Вам зрозуміти, як живе Ваш майбутній адвокат, які справи веде, які досягнення у нього є, ким і де він визнаний як фахівець.

Досвід.. Досвідчений адвокат у кримінальних справах повинен не просто Вас переконати, що він чітко розуміє, що відбувається в конкретно Вашої ситуації, він повинен покласти на стіл такі ж або схожі справи, в яких він брав участь і де досягнуто позитивного результату. Якщо присутні тільки слова і немає доказів – не вірте, кожен адвокат хоче взяти з Вас гроші. Важливо, щоб ці гроші були за справу, а не за слова.

Договiр. Договір з адвокатом – це дуже складна штука. Тому що він їх складає кожен день, а Ви немає, і вникати у всю суть може бути складно. Не полінуйтеся почитайте! Особливу увагу зверніть на рядки договору – протягом якого часу адвокат зобов’язується надавати правову допомогу, обсяг роботи або в годинах, або в конкретних діях.

Важливо! Адвокат не може гарантувати виграну справу – але він може чітко визначити обсяг роботи. Звертайте увагу на загальні фрази «за надання правової допомоги» або «комплексний супровід справи» або «все послуги адвоката у кримінальних справах на стадії…».

Може виникнути ситуація, коли Ви потім скажіть – «я ж заплатив 5 тис доларів, а Ви нічого не робите». А він скаже – «я вивчаю матеріали і готую один документ для суду і вважаю, що цього достатньо». І Ви тоді нічого не доведете і будете змушені шукати іншого адвоката.

Цiна. Які ціни на адвокатів у кримінальних справах в Києві? Які розцінки кримінальних адвокатів взагалі в Україні? Насправді ціни на адвокатів у кримінальних справах різні, від 500 грн за годину або дію до тисяч доларів. Ціна – це дуже важливий критерій особливо в кримінальних справах. Хороший професійний адвокат по криміналу не може бути дешевим. Але при цьому ціна повинна бути обґрунтована. Знову ж якщо кримінальний адвокат бере 1 тис доларів і робить за це 5 конкретних дій – це нормально. А коли він бере все тугіше 1 тис доларів і каже «за комплексне ведення справи» і потім нічого не робить – то це не нормально.

Порівняння. Ніколи не погоджуйтеся відразу працювати з першим адвокатом, з яким Вам вдалося поспілкуватися. Мінімум 3 співбесіду у Вас повинно статися. Тоді Ви в порівняння зможете зрозуміти хто є хто. І хто з адвокатів дійсно кримінальний адвокат, скільки коштує адвокат у кримінальних справах і до кого з них краще звернутися за допомогою.

Що робити якщо підозрюють або обвинувачують у вчиненні кримінального злочину?

 • Вам потрібен хороший адвокат у кримінальних справах. Як знайти такого адвоката? Шукайте в інтернеті, виберіть кілька адвокатів саме по кримінальних справах. Виберіть мінімум три адвоката які спеціалізуються на кримінальному праві.
 • Далі Вам потрібна консультація по кримінальній справі. Якісна консультація по кримінальних справах дасть Вам зрозуміти професійний адвокат чи ні, що робити далі і скільки коштують послуги цього адвоката у кримінальних справах.
 • Виконувати рекомендації адвоката діяти з ним спільно.

 Вартість послуг адвоката у кримінальних справах

Залежно від того в якому статусі Ви перебуваєте існує два варіанти оплати послуг кримінальної адвоката:

1. Супровід окремих слідчих дій

Підходить більше тим, хто не є фігурантами справи, і проходить у справі в статусі свідка.

 • експрес консультація кримінальної адвоката по телефону без аналізу ситуації – 500 грн, щоб просто описати Ваші права щоб розуміти , що можна робити що не можна і не допустити перших помилок
 • підготовка відповіді на запит надати документи – 100 у.о.

Важливо розуміти, що дійсно згідно ст. 93 КПК України слідчий має право вимагати надати документи. Але що буде якщо їх не надати? Відповідальності за це немає ніякої, але це дає право слідчому піти і взяти ухвалу суду на обшук. Тому треба зважувати, що для Вас більш розумно – дати документи на запит або сидіти і чекати обшуку.

 • супровід на допиті – 100 у.о./год, але не менше 200 у.о. за слідчу дію
 • супровід обшуку – 100 у.о./год, але не менше 500 у.о. за слідчу дію
 • повернення вилученого майна – від 500 у.о. або відсоток від загальної вартості
 • інші слідчі і процесуальні дії оплачуються погодинно з розрахунку – 100 у.о. годину роботи адвоката компанії.

2. Комплексне ведення кримінальної справи на стадії досудового розслідування, суду першої інстанції, апеляції або касації.

Комплексне ведення кримінальної справи підходить особи підозрюваним, обвинуваченим чи засудженим. Тому що відразу адвокату у кримінальних справах складно визначити обсяг роботи і стратегію захисту. Треба ознайомитися зі справою зробити план захисту і запасні варіанти якщо не спрацьовують основні.

Вартість послуг кримінальної адвоката за кожну стадію становить від 3000 у.о. до 10000 у.о. в залежності від складності справи та його обсягів.

Як ми працюємо з комплексного ведення кримінальних справ:

 • Підписання договору з адвокатом по кримінальних справах і вступ у справу. Це перший крок, на якому кримінальний адвокат справах нашої компанії спілкується з Вами по суті справи, щоб зрозуміти в чому власне суть злочину і що конкретно Вам можу інкримінувати.
 • Ознайомлення з кримінальною справою адвокатом у кримінальних справах.

На цьому етапі Ви платите – 1 тис у.о. Це оплата за вступ у справу адвокатів по криміналу нашої компанії. Вивчення матеріалів кримінальної справи і формування плану і стратегії захисту. Коли ми розуміємо який обсяг роботи належить зробити ми виставляємо рахунок на залишок оплати в рамках тієї суми, про яку йшла мова вище.

 • Обов’язково визначаємо гонорар успіху адвокатів у кримінальних справах – це додаткова винагорода кримінальних адвокатам за досягнення позитивної мети у вашій справі. Це дуже Важливий момент. Так як додатково стимулює кримінальної адвоката досягти позитивного результату.

 

Адвокатське бюро «Приходько і партнери» – це кращі досвідчені адвокати у кримінальних справах в Києві та всій Україні!

Запишіться на консультацію, ми точно знайдемо рішення Вашої проблеми. Якщо під час консультації не переконаємо що ми дійсно професіонали адвокати у кримінальних справах, гроші за консультацію повернемо!

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вашою справою займалися інші адвокати?

Так
Ні

2 питання

Ви хочете оскаржити рішення суду?

Так
Ні

3 питання

Ви знаходитесь в статусі обвинуваченого?

Так
Ні

4 питання

Ви знаходитесь у Києві чи Київській області?

Так
Ні

5 питання

Юридична допомога Вам потрібна терміново?

Так
Ні
Ковальов Артем Вадимович
Керівник практики кримінального права

Кандидат наук, експерт з кримінального та міжнародного права. Також спеціалізується на злочинах у сфері військової діяльності та злочинах у фінансовому секторі.

Зв'язатися зараз
Наскільки стаття була корисною? Оцініть:

5

Кількість оцінок:

12

ТОП юристи, що займаються такими справами в Україні

Ковальов Артем Вадимович

Керівник практики кримінального права

Зв’язатися

Панасенко Олексій Олександрович

Адвокат

Зв’язатися

Мамедова Лілія Теймурівна

Старший юрист

Зв’язатися

Горелик Євген Борисович

Адвокат

Зв’язатися

Звоненко Олена Олександрівна

Адвокат

Зв’язатися
Як замовити послугу? Як ми працюємо?

Наші юристи/адвокати поглиблено вивчаюсть кожну справу та готові надати Вам якісну консультацію та супровід в судовому процесі чи досудовому розслідуванні.

Як замовити послугу:

 • Заявка
 • Дзвінок юриста
  і визначення задач
 • Договір і оплата
 • Консультація,
  аналіз справи, робота спеціаліста
Яка ціна на консультацію та супровід адвоката?
Ціни на послуги з категорії "Кримінальна практика":
Найменування послугиЦіна, грнТерміни
Терміновий виїзд адвоката на час проведення обшуку від 20 000 грн 3 години
Супровід слідчого допиту адвокатом від 20 000 грн 3 години
Досудове розслідування від 200 000 грн від 2 місяців
Захист інтересів у кримінальному провадженні від 80 000 грн індивідуально
Адвокат з кримінальних справ військових від 60 000 грн індивідуально
Адвокат у кримінальному провадженні (процесі) від 80 000 грн індивідуально
Захист адвоката на досудовому розслідуванні від 40 000 грн індивідуально
Адвокат (юрист) по хабарах від 200 000 грн індивідуально
Адвокат по наркотиках від 200 000 грн індивідуально
Адвокат з комп’ютерних злочинів – Адвокат з кіберзлочинів від 200 000 грн індивідуально
Непокора, самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або місця служби від 60 000 грн індивідуально
Подача заяви в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) від 60 000 грн 2 тижні
Екстрадиція в Україну в рамках кримінального провадження від 80 000 грн індивідуально
Адвокат в суді від 8 000 грн 1 засідання

від 20 000 до 400 000 грн Ціна актуальна на Липень 2024

Чи проводите Ви консультації онлайн або по телефону?

Ми працюємо по всій Україні та за кордоном, тому багато клієнтів бажають отримани консультацію віддалено. Якщо у Вас немає змоги приїхати на консультацію до нас в офіс в Києві, то ми можемо провести її Вам онлайн або по телефону.

 

Ви надаєте безкоштовні консультації?

Ні! Усі консультації спеціалістів відділу кримінального права – платні.

Якщо Вам дійсно треба професійний аналіз конкретної справи та консультація фахівця кримінального відділу – опалачуєте та отримуєте якісну правову допомогу.

Вам також може знадобитися:

Послуги адвоката

Представництво інтересів потерпілого у кримінальному провадженні

Детальніше

Послуги адвоката

Захист інтересів у кримінальному провадженні

Детальніше

Кримінальна практика

Оскарження відкриття кримінального провадження

Детальніше

Послуги адвоката

Підготовка до обшуку

Детальніше

Кримінальна практика

Міжнародний розшук осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

Детальніше

Послуги адвоката

Захист у кримінальній справі – допомога адвоката у кримінальних справах

Детальніше

Послуги адвоката

Подання декларації НАЗК – супровід подачі декларації

Детальніше

Кримінальна практика

Екстрадиція в Україну в рамках кримінального провадження

Детальніше

Послуги адвоката

Оскарження ухвали про закриття кримінального провадження

Детальніше

Послуги адвоката

Адвокат у кримінальному провадженні (процесі)

Детальніше

Кримінальна практика

Міжнародний розшук обвинуваченого в Інтерпол

Детальніше

Послуги адвоката

Юридичний захист у кримінальній справі

Детальніше
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація