Договір про надання благодійної допомоги

«Ефективні вирішення Ваших юридичних проблем»

Огородник Вікторія Валеріївна
E-mail
ohorodnyk@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-22

Юрист, спеціалізується на вирішенні міжнародних арбітражних та судових спорів, корпоративному, трудовому, медичному, договірному праві, а також супроводі господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Зв'язатися зараз

Договір про надання благодійної допомоги

Благодійна допомога відіграє невід’ємну роль у розвитку суспільства та підтримці тих, хто знаходиться в скрутних життєвих обставинах. Для забезпечення ефективного та структурованого надання благодійної допомоги важливо мати чітко визначені умови та обов’язки за допомогою договору.

Значення договору про надання благодійної допомоги

Договір про надання благодійної допомоги має величезне значення як для благодійних організацій, так і для благодійників.

 • Законність та прозорість: Договір встановлює законні права та обов’язки обох сторін і забезпечує прозорість у взаємовідносинах між ними. Це дозволяє уникнути непорозумінь і конфліктів у майбутньому.
 • Ефективне використання ресурсів: Чітко визначені умови та обов’язки дозволяють оптимально використовувати благодійні кошти або інші ресурси. Це сприяє ефективному вирішенню соціальних проблем та досягненню поставлених цілей.
 • Досягнення соціальних цілей: Договір дозволяє зосередити зусилля та ресурси на досягненні конкретних соціальних цілей, таких як покращення якості життя малозабезпечених груп населення, допомога у вирішенні медичних проблем, підтримка освітніх та культурних ініціатив тощо.
 • Відповідальність та довіра: Укладення договору підвищує рівень відповідальності сторін перед один одним та перед суспільством. Це сприяє побудові взаємовідносин на основі довіри та поваги.
 • Залучення нових ресурсів: Через договір благодійні організації можуть залучати нові джерела фінансування та ресурси від благодійників. Це допомагає розширити масштаби благодійної діяльності та збільшити її вплив на суспільство.

 

Ключові аспекти договору

 • Ідентифікація сторін: Договір повинен чітко ідентифікувати сторони – благодійну організацію та благодійника, вказуючи їхні повні найменування, реквізити та адреси.
 • Об’єкт та обсяг допомоги: Визначення виду та обсягу благодійної допомоги, яку надає благодійник. Це може бути фінансова допомога, надання товарів чи послуг, спонсорська підтримка тощо.
 • Умови та строки надання допомоги: Встановлення чітких умов та строків, за якими надається благодійна допомога. Це може включати дати початку та закінчення надання допомоги, а також умови її використання.
 • Права та обов’язки сторін: Договір повинен визначати права та обов’язки кожної сторони. Наприклад, обов’язки благодійної організації можуть включати забезпечення звітності про використання отриманих коштів, а обов’язки благодійника – фінансове чи інше забезпечення допомоги.
 • Відповідальність та розірвання договору: Договір повинен визначати відповідальність сторін у випадку невиконання умов, а також умови розірвання договору.
 • Прозорість та звітність: Важливим аспектом є встановлення вимог щодо прозорості та звітності щодо використання благодійної допомоги. Благодійна організація може зобов’язатися представляти звіти про використання отриманих коштів або інші засоби доповіді про свою діяльність.

Процедура укладення та закінчення договору

Процедура укладення договору про надання благодійної допомоги має кілька ключових етапів:

 • Визначення умов договору: Перш за все, сторони повинні узгодити умови договору про надання благодійної допомоги, включаючи вид та обсяг допомоги, строк її надання, права та обов’язки кожної сторони, а також інші важливі умови.
 • Підготовка договору: На цьому етапі договір повинен бути підготовлений в письмовій формі відповідно до вимог законодавства. Він має містити всі умови, які були узгоджені між сторонами.
 • Підписання договору: Після підготовки договору обидві сторони повинні підписати його. Підписання договору підтверджує згоду сторін на всі його умови та зобов’язує їх дотримуватися.
 • Зареєстрування договору (за потреби): Залежно від конкретних обставин, договір про надання благодійної допомоги може потребувати реєстрації відповідно до законодавства України. Наприклад, якщо допомога надається на значну суму грошей або має матеріальну цінність, то може вимагатися його реєстрація.
 • Виконання умов договору: Після укладення договору сторони зобов’язані дотримуватися його умов. Благодійна допомога надається відповідно до узгоджених умов та строків.

Практичні рекомендації

 • Ретельне ознайомлення: Перш ніж укладати договір, обидві сторони повинні ретельно ознайомитися з його умовами та зрозуміти свої права та обов’язки.
 • Консультація з фахівцем: У разі потреби, звертайтеся за консультацією до юриста чи іншого фахівця, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.
 • Дотримання умов: Обидві сторони повинні чітко дотримуватися умов договору, щоб забезпечити успішну реалізацію благодійного проекту.

Важливо пам’ятати, що укладення договору про надання благодійної допомоги може також підлягати іншим вимогам, залежно від конкретних обставин та законодавства, яке регулює діяльність благодійних організацій в Україні. Перед укладенням будь-якого договору рекомендується отримати консультацію від юриста чи іншого фахівця з цієї сфери.

Юридична компанія «Приходько та партнери» може надати різноманітні послуги клієнту за договором про надання благодійної допомоги, спираючись на свій професійний досвід:

 

Консультування та правовий аналіз: Юридична компанія може надати консультації клієнту щодо правових аспектів благодійної діяльності, а також здійснити правовий аналіз ситуації та рекомендації щодо подальших кроків.

 

Підготовка документів: Компанія може підготувати необхідні документи для реєстрації благодійної організації, включаючи статут, установчі документи, правила та положення.

 

Представництво та проведення переговорів: Юристи можуть представляти інтереси клієнта перед іншими сторонами, в тому числі перед державними органами, іншими благодійними організаціями або партнерами. Вони можуть також брати участь у переговорах та укладенні угод.

 

Правовий моніторинг та регулярна підтримка: Компанія може здійснювати постійний правовий моніторинг законодавства, яке стосується благодійної діяльності, та надавати клієнту регулярну підтримку щодо змін у правових нормах.

 

Розробка легальних стратегій: Юристи можуть допомогти розробити легальні стратегії для збору коштів та ведення благодійної діяльності, забезпечуючи відповідність законодавству та мінімізацію ризиків.

 

Нагляд за законністю діяльності: Юридична компанія може здійснювати нагляд за діяльністю благодійної організації з метою забезпечення її відповідності вимогам законодавства та рекомендацій щодо вирішення потенційних правових проблем.

 

Ці послуги допоможуть забезпечити правову підтримку та захист інтересів клієнта у сфері благодійної діяльності.

Договір про надання благодійної допомоги є важливим інструментом у сфері благодійності, який забезпечує прозорість, ефективність та законність у взаємовідносинах між благодійними організаціями та благодійниками. Його укладення та виконання вимагає уважності та відповідальності від обох сторін, але при цьому дозволяє досягти значних соціальних та гуманітарних результатів.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вам потрібна додаткова правова консультація чи підтримка для укладення договору про надання благодійної допомоги?

Так
Ні

2 питання

Вам потрібно розробити договір про надання благодійної допомоги?

Так
Ні

3 питання

Ви знаходитесь у Києві чи Київській області?

Так
Ні
E-mail
ohorodnyk@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-22

Юрист, спеціалізується на вирішенні міжнародних арбітражних та судових спорів, корпоративному, трудовому, медичному, договірному праві, а також супроводі господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Зв'язатися зараз
Наскільки стаття була корисною? Оцініть:

5.0

Кількість оцінок:

13

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація