Договір комерційної концесії

«Креативні правові рішення для творчих людей. Ви створюєте, ми захищаємо.»

Ан Ірина Миколаївна

Керівник практики господарського та цивільного права

E-mail
an@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-02 +38 (093) 007-44-11

Адвокат, спеціаліст з інтелектуальної власності. Спеціалізується на реєстрації та захисті авторських прав, винаходів, патентів, торговельних марок, а також розробці договорів на передачу інтелектуальної власності, ліцензійних договорів.

Зв'язатися зараз

Договір комерційної концесії

Договір комерційної концесії є одним з найбільш популярних інструментів для залучення інвестицій та збільшення території ведення бізнесу для власників інтелектуальної власності. У цій статті ми розглянемо основні аспекти договору комерційної концесії та рекомендації щодо його укладання.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності. Це може стосуватися, наприклад, винаходів, патентів, знаків для товарів і послуг, авторських прав на твори мистецтва або програмне забезпечення, комерційних таємниць та ноу-хау.

Фото: Договір комерційної концесії

 

Які особливості договорів комерційної концесії?

При укладанні договору комерційної концесії, який передбачає використання об’єктів права інтелектуальної власності, необхідно враховувати ряд особливостей. Зокрема, договір повинен визначати обсяг прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також умови використання цих прав. Договір також повинен передбачати механізми контролю за виконанням умов договору та захисту прав власника об’єкта права інтелектуальної власності.

У договорі комерційної концесії можуть бути передбачені такі умови використання об’єкта права інтелектуальної власності, як:

 • обмеження строку використання права;
 • обмеження території використання права;
 • вимоги щодо якості та охорони об’єкта права інтелектуальної власності;
 • вимоги щодо інформації, яка повинна бути надана власнику права інтелектуальної власності;
 • умови щодо виплати відшкодування або роялті за використання об’єкта права інтелектуальної власності.

Важливо зазначити, що укладення договору комерційної концесії, який передбачає використання об’єкта права інтелектуальної власності, може бути складним та вимагати додаткових витрат на юридичні консультації та експертизи об’єкту права інтелектуальної власності. Крім того, перед укладанням договору необхідно перевірити, чи існують права на об’єкт інтелектуальної власності, які можуть бути порушені внаслідок використання цього об’єкта.

Окрім умов використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір комерційної концесії може включати такі умови, як:

 • обов’язок надання власнику права інформації про виконання умов договору;
 • обов’язок дотримуватися законодавства про інтелектуальну власність;
 • обов’язок надання відшкодування в разі порушення прав власника об’єкта права інтелектуальної власності;
 • обов’язок забезпечення конфіденційності інформації про об’єкт права інтелектуальної власності;
 • порядок розірвання договору та наслідки від такого розірвання.

Фото: Договір комерційної концесії

Які вимоги до договорів комерційної концесії?

Для того, щоб договір комерційної концесії, який передбачає використання об’єкта права інтелектуальної власності, був юридично дійсним, він повинен бути укладений в письмовій формі та підписаний сторонами.

Крім того, у договорі повинні бути визначені всі обов’язкові елементи договору, які передбачені законодавством про комерційну концесію, зокрема:

 • Сторони в договорі комерційної концесії мають бути суб’єктами підприємницької діяльності.
 • Розмір плати за передання прав, оскільки за визначенням такий договір не може бути безоплатним.
 • Форми контролю Правоволодільця за кістю товарів і послуг, які пропонуються споживачам за об’єктами інтелектуальної власності правоволодільця
 • Порядок підтримки кваліфікації персоналу та навчання користувача.

Інші умови співпраці можуть бути включені в договір за узгодженням сторін, зокрема положення щодо випадків порушення умов договору комерційної концесії, заходи захисту прав, випадки заборони на використання об’єкта права інтелектуальної власності, вимог відшкодування збитків та компенсації шкоди.

Окрім того, перед укладанням договору комерційної концесії, особливо в разі використання об’єкта права інтелектуальної власності, необхідно враховувати національне та міжнародне законодавство з питань інтелектуальної власності. У кожній країні можуть існувати свої особливості законодавства, що регулює використання об’єктів права інтелектуальної власності, тому перед укладанням договору необхідно ознайомитися з відповідними нормами законодавства.

Які ризики існують при укладанні договорів комерційної концесії

При укладанні договору комерційної концесії можуть виникнути ризики, які пов’язані з використанням прав інтелектуальної власності, а також з його зміною чи припиненням. Основні ризики, які варто враховувати, такі:

Ризик порушення прав власника інтелектуальної власності. Якщо підприємство використовує права, які не належать йому, то це може призвести до порушення прав власника інтелектуальної власності. Такі порушення можуть бути притягнуті до відповідальності, що призведе до суттєвих фінансових витрат.

Ризик зміни умов договору. Договір комерційної концесії може містити умови, які потрібно буде змінити у випадку зміни обставин. Проте, у разі зміни умов договору може виникнути суперечність між сторонами та призвести до конфлікту.

Ризик припинення договору. Договір комерційної концесії може припинитися у разі порушення умов договору або при досягненні терміну дії. При цьому можуть виникнути певні проблеми, наприклад, зв’язані зі зміною умов користування об’єктами права інтелектуальної власності після припинення договору.

Ризик залежності від власника права інтелектуальної власності. Якщо договір комерційної концесії передбачає виключне право використання об’єктів права інтелектуальної власності, то підприємство може стати залежним від власника права. Це може призвести до того, що підприємство не зможе

Фото: Договір комерційної концесії

Як уникнути таких ризиків при укладенні договорів комерційної концесії

Щоб уникнути ризиків при укладанні договору комерційної концесії, слід враховувати наступні рекомендації:

 1. Ретельно вивчайте документи, що містять положення про права інтелектуальної власності. Перед укладанням договору комерційної концесії важливо детально вивчити документи, що містять права інтелектуальної власності, а також переконатися в їх законності та правомірності використання таких прав.
 2. Розробіть умови договору, які передбачають зміни. Договір комерційної концесії може містити умови, що потрібно буде змінити у випадку зміни обставин. Важливо розробити такі умови і детально описати їх у договорі.
 3. Проаналізуйте умови договору на випадок припинення. Договір комерційної концесії може припинитися у разі порушення умов договору або при досягненні терміну дії. Перед укладанням договору важливо детально проаналізувати умови на випадок припинення та узгодити їх з власником права інтелектуальної власності.
 4. Забезпечте свою незалежність. Якщо договір комерційної концесії передбачає виключне право використання об’єктів права інтелектуальної власності, то важливо забезпечити свою незалежність. Слід забезпечити доступ до інших джерел права інтелектуальної власності, якщо це можливо, та розробити план дій на випадок припинення договору.
 5. Зверніться до професіоналів. Укладання договору комерційної концесії може бути складним процесом, який вимагає відповідальності та професійного підходу. Тому, якщо ви не маєте достатнього досвіду або знань у цій справі, краще звернутися до професіоналів, які допоможуть укласти вигідний та безпечний договір.
 6. Узгодьте умови договору з власником права інтелектуальної власності. Перед укладанням договору комерційної концесії важливо узгодити умови з власником права інтелектуальної власності. Це дозволить уникнути непорозумінь та конфліктів у майбутньому.
 7. Перевіряйте діяльність свого партнера. Перед укладанням договору комерційної концесії необхідно детально вивчити діяльність свого партнера. Важливо перевірити його фінансовий стан, репутацію та інші важливі аспекти, щоб упевнитися в його здатності виконувати умови договору.
 8. Дотримуйтеся умов договору. Для уникнення ризиків важливо дотримуватися умов договору комерційної концесії та своїх зобов’язань. Це дозволить уникнути порушення договору та сприятиме збереженню взаємовигідних стосунків з власником права інтелектуальної власності.
 9. Складайте договір у письмовій формі. Договір комерційної концесії краще укладати у письмовій формі, щоб мати докази у випадку спору. Важливо детально описати умови договору та відповідальність сторін.
 10. Забезпечте взаємну вигоду. Для уникнення ризиків важливо забезпечити взаємну вигоду сторін. Договір комерційної концесії повинен бути вигідним для обох сторін, тому важливо уважно проаналізувати умови договору та домовитися про оптимальні варіанти.
 11. Розгляньте можливість включення в договір заборон на конкуренцію. Для забезпечення взаємних інтересів можна розглянути можливість включення в договір заборон на конкуренцію. Це дозволить зменшити ризики втрати конкурентної переваги та зберегти інтелектуальну власність.
 12. Розробіть план випередження можливих проблем. Перед укладанням договору комерційної концесії важливо розробити план випередження можливих проблем. Для цього можна вивчити досвід попередніх договорів комерційної концесії, звернутися до фахівців та розробити докладну стратегію.

У підсумку, договір комерційної концесії є вигідним інструментом для розвитку бізнесу та отримання прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності. Однак, для уникнення ризиків та забезпечення взаємної вигоди, важливо уважно досліджувати умови договору, взаємодіяти з власником права інтелектуальної власності та дотримуватися умов договору.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вам необхідно розробити договір комерційної концесії?

Так
Ні

2 питання

Договір необхідний для роботи всередині України?

Так
Ні

3 питання

Ви знаходитесь в Києві чи Київській області?

Так
Ні
Ан Ірина Миколаївна
Керівник практики господарського та цивільного права
E-mail
an@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-02 +38 (093) 007-44-11

Адвокат, спеціаліст з інтелектуальної власності. Спеціалізується на реєстрації та захисті авторських прав, винаходів, патентів, торговельних марок, а також розробці договорів на передачу інтелектуальної власності, ліцензійних договорів.

Зв'язатися зараз
Наскільки стаття була корисною? Оцініть:

5

Кількість оцінок:

12

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація