«Креативні правові рішення для творчих людей. Ви створюєте, ми захищаємо.»

Ан Ірина Миколаївна

Керівник практики господарського та цивільного права

E-mail
an@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-02 +38 (093) 007-44-11

Адвокат, спеціаліст з інтелектуальної власності. Спеціалізується на реєстрації та захисті авторських прав, винаходів, патентів, торговельних марок, а також розробці договорів на передачу інтелектуальної власності, ліцензійних договорів.

Зв'язатися зараз

Порушення конкуренції

Конкуренція в сучасному бізнесі є основним стимулом для розвитку економіки та забезпечення ефективності бізнес-середовища. Однак існують випадки, коли суб’єкти господарювання порушують правила конкуренції, що може призвести до серйозних наслідків для ринків та споживачів. 

 

Що таке порушення конкуренції?

Порушення конкуренції включає в себе різноманітні практики, які призводять до спотворення ринків та обмеження конкуренції між суб’єктами господарювання. До основних видів порушень конкуренції відносять:

 1. Картелювання: Угода між підприємствами з метою обмеження конкуренції, зазвичай шляхом фіксації цін, ринків чи обсягів виробництва.
 2. Зловживання монопольним становищем: Використання монопольного становища для ущемлення конкуренції, в тому числі завищення цін, обмеження постачання чи введення інших бар’єрів для конкурентів.
 3. Недобросовісна конкуренція: Використання неправдивої інформації, дестабілізація партнерських відносин, порушення комерційної репутації для отримання конкурентної переваги.
 4. Контроль над інтелектуальною власністю: Неправомірне використання чужої інтелектуальної власності або зловживання правами на неї для обмеження конкуренції.

 

Юридичні наслідки порушення конкуренції

Порушення конкуренції регулюється законодавством про конкуренцію, яке встановлює правила та санкції для боротьби з недобросовісною конкуренцією. До можливих юридичних наслідків таких порушень відносять:

 1. Грошові штрафи: Підприємства, які визнані винними у порушенні конкуренції, можуть бути обкладені значними грошовими штрафами.
 2. Антимонопольні санкції: Заборона використання монопольного становища, можливо, з введенням антимонопольних обмежень чи періодів обмеженого функціонування.
 3. Позбавлення відмовою у виграші торгів чи конкурсів: Суб’єкти, які порушують конкуренцію, можуть бути виключені з участі в тендерах чи торгах.
 4. Кримінальна відповідальність: У випадках особливо важливого порушення конкуренції може бути запроваджено кримінальну відповідальність для фізичних осіб або керівників підприємств.

Висновок

Порушення конкуренції – серйозна проблема для ефективності ринків та розвитку економіки загалом. Юридичні наслідки за такі порушення встановлюються для забезпечення справедливості та захисту інтересів конкурентів і споживачів. Розвиток ефективного та прозорого законодавства, а також посилення механізмів контролю та санкцій, грає ключову роль в боротьбі з порушеннями конкуренції та створенні умов для розвитку конкурентоспроможного господарства. Забезпечення здорової конкуренції сприяє стимулюванню інновацій, підвищенню якості товарів та послуг, а також забезпечує консюмерам більший вибір та доступні ціни.

Одним із важливих елементів боротьби з порушеннями конкуренції є роль антимонопольних органів та правоохоронних органів. Ці інституції відіграють ключову роль у виявленні, розслідуванні та припиненні недобросовісних практик на ринках. Зокрема, вони мають право проводити перевірки діяльності підприємств, накладати адміністративні санкції та вживати заходів для відновлення конкуренції.

Крім того, активна участь громадськості та зацікавлених сторін у контролі за порушеннями конкуренції є необхідною. Інформація та заяви від конкурентів, споживачів чи інших зацікавлених сторін можуть служити важливими джерелами для виявлення порушень.

Не менш важливою є інформаційна робота з підприємствами, спрямована на усвідомлення ними правил конкуренції та наслідків порушень. Розуміння суб’єктами господарювання важливості справедливої конкуренції сприяє формуванню етичного підходу до бізнес-практик.

Останні роки свідчать про зростання уваги до аспектів конкуренції в цифровому просторі, де виникають нові виклики та можливості. Регулювання цього сегменту вимагає адаптації традиційних підходів та введення нових інструментів для забезпечення конкурентоспроможності ринків.

Усунення порушень конкуренції є ключовим завданням для підтримки стабільного економічного розвитку та захисту інтересів суспільства в цілому. Юридичний контроль та вдосконалення законодавства є невід’ємною частиною стратегії країн у забезпеченні чесної та ефективної конкуренції на ринках.

 

Юридична компанія «Приходько та партнери», яка спеціалізується на антимонопольному праві, може стати  для Вас надійним партнером для бізнесу. Оскільки, може надавати різноманітні послуги для вирішення питань, пов’язаних з порушенням конкуренції: 

Консультації та аналіз правового статусу:

 • Надання юридичних консультацій з питань конкурентного права.
 • Проведення аналізу бізнес-моделей та діяльності клієнта для виявлення потенційних ризиків порушення конкуренції.

 

Розробка та впровадження антимонопольних стратегій:

 • Спільне формування стратегій, спрямованих на забезпечення відповідності антимонопольному законодавству.
 • Розробка програми внутрішнього контролю для уникнення порушень.

 

Представництво в антимонопольних органах:

 • Подання звернень та документів до антимонопольних органів.
 • Представництво інтересів клієнта під час розслідувань.

 

Захист від недобросовісних конкурентів:

 • Розробка стратегій захисту від недобросовісних дій конкурентів.
 • Подання позовів та супровід справ у судах.

 

Навчання та інформаційна підтримка:

 • Проведення тренінгів для персоналу з антимонопольного законодавства.
 • Надання інформаційної підтримки клієнтам щодо змін у законодавстві та практиці антимонопольного регулювання.

 

Участь у конкурентних справах в судах:

 • Представлення інтересів клієнта у вирішенні конкурентних справ перед судами.
 • Розробка стратегій для захисту прав та інтересів клієнта під час судових процесів.

 

Моніторинг законодавчих змін та апеляційні процедури:

 • Проведення моніторингу законодавчих змін у сфері конкурентного права.
 • Подання апеляційних звернень та участь у процедурах, спрямованих на зміну або скасування рішень антимонопольних органів.

 

Врегулювання конфліктів з антимонопольними органами:

 • Укладання мирних угод із зацікавленими сторонами та антимонопольними органами.
 • Розробка та реалізація стратегій для врегулювання конфліктів та уникнення подальших санкцій.

 

Супровід мерджерів та придбань:

 • Правовий аналіз мерджерів, придбань та інших угод з точки зору їхнього впливу на конкуренцію.
 • Отримання необхідних дозволів від антимонопольних органів для проведення таких угод.

 

Впровадження програми корпоративної відповідальності:

 • Розробка та впровадження систем корпоративної відповідальності з урахуванням антимонопольних норм.
 • Проведення аудитів для перевірки відповідності корпоративних процесів вимогам конкурентного законодавства.

Надання комплексних юридичних послуг у сфері конкурентного права дозволяє юридичній компанії «Приходько та партнери» ефективно взаємодіяти з клієнтами, сприяючи вирішенню різноманітних питань, пов’язаних із забезпеченням конкуренції та додержанням відповідного законодавства.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Вашою справою займалися інші адвокати?

Так
Ні

2 питання

Вам потрібний комплексний супровід?

Так
Ні
Ан Ірина Миколаївна
Керівник практики господарського та цивільного права
E-mail
an@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-02 +38 (093) 007-44-11

Адвокат, спеціаліст з інтелектуальної власності. Спеціалізується на реєстрації та захисті авторських прав, винаходів, патентів, торговельних марок, а також розробці договорів на передачу інтелектуальної власності, ліцензійних договорів.

Зв'язатися зараз
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація