Оцінка корпоративних прав

"Право на справедливість – це те, за що ми боремося"

Вєтінчук Марія Віталіївна
E-mail
vietinchuk@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-66

Спеціаліст практик міграційного та корпоративного права, також спеціалізується на юридичному супроводі бізнесу в країнах ЄС.

Зв'язатися зараз

Оцінка корпоративних прав

Оцінка корпоративних прав є важливим аспектом у сучасному бізнес-середовищі, що стосується визначення вартості акцій, часток у статутному капіталі, а також інших прав власності, що надаються юридичними особами своїм учасникам чи акціонерам.

Під «корпоративними правами» слід розуміти сукупність майнових і немайнових прав, що виникають у особи внаслідок її участі у створенні або діяльності юридичної особи.

До корпоративних прав відносяться права на участь в управлінні компанією, на отримання частини прибутку (дивідендів), на частку майна у разі ліквідації, а також інші права, передбачені законодавством і статутом компанії.

Корпоративні права можна класифікувати за різними критеріями:

 • За об’єктом права: акції, частки в статутному капіталі, паї тощо.
 • За змістом права: майнові (право на дивіденди, право на ліквідаційну квоту) і немайнові (право на участь в управлінні, право на інформацію).
 • За формою вираження: документарні та бездокументарні цінні папери.

Оцінка корпоративних прав є складним процесом, що потребує врахування багатьох факторів.

Існує кілька основних методів оцінки, кожен з яких має свої переваги та недоліки:

Порівняльний метод (метод аналогів) базується на аналізі ринкових цін подібних об’єктів, що були продані нещодавно. Для цього використовуються дані про продажі акцій або часток у компаніях з аналогічними характеристиками.

Переваги порівняльного методу:

 • Простота і зрозумілість.
 • Можливість врахування поточної ринкової кон’юнктури.

Недоліки порівняльного методу:

 • Відсутність достатньої кількості порівнянних об’єктів.
 • Вплив суб’єктивних факторів на ціну угод.

Дохідний метод (метод дисконтування грошових потоків) – базується на прогнозуванні майбутніх доходів, які можуть бути отримані від володіння корпоративними правами, та їх дисконтуванні до теперішньої вартості.

Переваги дохідного методу:

 • Врахування перспектив розвитку компанії.
 • Можливість оцінки різних сценаріїв розвитку.

Недоліки дохідного методу:

 • Висока залежність від прогнозів.
 • Складність у визначенні ставки дисконту.

Витратний метод (метод відновлювальної вартості) базується на визначенні витрат, необхідних для створення аналогічного об’єкта або на його відновлення.

Переваги витратного методу:

 • Об’єктивність оцінки.
 • Простота розрахунків.
 • Недоліки витратного методу:
 • Ігнорування ринкових умов.
 • Неможливість врахування унікальності окремих компаній.

Важливо враховувати також міжнародні стандарти оцінки, які можуть застосовуватися у випадку залучення іноземних інвесторів або виходу на міжнародні ринки:

 • Злиття та поглинання. При злитті або поглинанні компаній оцінка корпоративних прав є ключовим етапом. Вона дозволяє визначити справедливу вартість компаній, що зливаються, та обсяг компенсації акціонерам. Тут особливо важливим є врахування синергії, що може виникнути внаслідок об’єднання бізнесів.
 • Розподіл майна при ліквідації. У разі ліквідації компанії необхідно оцінити корпоративні права для визначення часток учасників у залишковому майні. Це потребує детального аналізу активів і зобов’язань компанії, а також можливих ризиків.
 • Вирішення спорів між учасниками. Оцінка корпоративних прав часто є необхідною при вирішенні спорів між учасниками чи акціонерами компанії. Це може стосуватися як визначення справедливої вартості часток при виході учасника з компанії, так і при розподілі прибутку або ліквідаційної квоти.
 • Роль незалежних оцінювачів. Залучення незалежних оцінювачів є важливим аспектом при оцінці корпоративних прав. Незалежні оцінювачі повинні мати відповідну кваліфікацію і ліцензії, а також дотримуватися стандартів оцінки, встановлених законодавством. Їх висновки можуть мати вирішальне значення у судових спорах та угодах.

Практичні аспекти оцінки корпоративних прав:

 • Аналіз фінансової звітності – дозволяє зрозуміти фінансовий стан компанії, її прибутковість, ліквідність та інші ключові показники. Особливо важливим є аналіз балансів, звітів про прибутки і збитки, а також звітів про рух грошових коштів.
 • Оцінка ринкових умов – включає аналіз конкурентного середовища, ринкових тенденцій, економічних і політичних факторів, які можуть вплинути на вартість компанії.
 • Використання спеціалізованих програм – дозволяють значно спростити процес оцінки корпоративних прав. Існує безліч спеціалізованих програмних продуктів, які дозволяють автоматизувати розрахунки, аналіз даних і формування звітів.
 • Особливості оцінки стартапів і інноваційних компаній – важливим є врахування потенціалу зростання, інтелектуальної власності, а також ризиків, пов’язаних із новими технологіями та ринками.

Водночас, існує кілька міжнародних стандартів оцінки, які можуть застосовуватися для оцінки корпоративних прав.

Одним з найпоширеніших є Міжнародний стандарт оцінки (IVS), який встановлює загальні принципи та підходи до оцінки.

Сучасні тенденції, такі як глобалізація, розвиток технологій та зростаюча роль інновацій, впливають на підходи до оцінки корпоративних прав, роблячи цей процес ще більш динамічним і вимогливим.

У цьому контексті важливим є постійне вдосконалення методик і інструментів оцінки, а також адаптація до змін у ринкових умовах та законодавчому середовищі.

Розрахуйте вартість послуг

1 питання

Чи потребує Ваш бізнес оцінки корпоративних прав?

Так
Ні

2 питання

Чи потрібна Вам консультація щодо оцінки Ваших корпоративних прав?

Так
Ні

3 питання

Чи потрібен Вам супровід процесу оцінки корпоративних прав?

Так
Ні
E-mail
vietinchuk@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-66

Спеціаліст практик міграційного та корпоративного права, також спеціалізується на юридичному супроводі бізнесу в країнах ЄС.

Зв'язатися зараз
Наскільки стаття була корисною? Оцініть:

5

Кількість оцінок:

12

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація