menu
Графік роботи

Пн-Пт: 09:30-18:00

Кримінальна практика
Антикорупційні заходи
Судова практика
Правова допомога
Державна реєстрація
Міграційні послуги
Нерухомість та будівництво
Бухгалтерський аутсорсінг
Податкова практика

Оскарження процесуальних рішень органів досудового розслідування, прокуратури і суду

   ЯКІ СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ?

  Кримінальне провадження можна умовно розділити на наступні дві стадії:

– досудове провадження, в ході якого, органи слідства під процесуальним керівництвом прокурора, здійснюють діяльність з розслідування кримінальних злочинів;

– судочинство, під час якого, суд розглядає його кримінальну справу по суті.

  Під час кримінального провадження в судовому порядку можна оскаржити:

 • окремі рішення, дії або бездіяльність слідчого і прокурора до слідчого судді під час досудового розслідування (ст.303 КПК);
 • будь-які рішення, дії чи бездіяльність слідчого і прокурора під час підготовчого провадження в суді (ст.ст.314-316 КПК);
 • рішення слідчих суддів і судів у провадженні щодо перегляду судових рішень.

 З огляду на те, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого і прокурора в судовому порядку є найбільш ефективним засобом правового захисту, рекомендується звертатися з такими скаргами під час досудового розслідування безпосередньо до слідчого судді або суду. У разі, якщо будь-яке рішення, дію чи бездіяльність не можуть бути оскаржені до слідчого судді (тільки в суд під час підготовчого провадження), тоді можна підготовчого засідання суду скористатися можливістю відомчого оскарження – до керівника органу досудового розслідування, прокурора або прокурора вищого рівня .

 ВАЖЛИВО: оскарження недотримання слідчим або прокурором розумних строків на підставі норм КПК здійснюється до прокурора вищого рівня і тільки підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим або їх захисниками, представниками, законними представниками. Скарга повинна бути розглянута в 3-х денний термін з моменту його подачі.

 Рішення, дії або бездіяльність слідчого і прокурора оскаржити у слідчого в ході досудового розслідування?

 Під час досудового розслідування учасники кримінального провадження не можуть оскаржувати в судовому порядку будь-які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора. Це пояснюється потребою ефективного розслідування кримінальних правопорушень і зменшення випадків зловживання правом на оскарження.

 Тому згідно із законом на досудовому виробництві до слідчого судді можуть бути оскаржені такі рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора:

• бездіяльність слідчого або прокурора, яке полягає в невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЕРДР) у встановлений законом 24-годинний термін після отримання заяви чи повідомлення про це;

• бездіяльність слідчого або прокурора, яке полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК;

• бездіяльність слідчого або прокурора, яке полягає в нездійсненні ними будь-яких процесуальних дій, які вони зобов’язані здійснити у визначений законом термін;

• рішення слідчого або прокурора про припинення досудового розслідування;

• рішення слідчого або прокурора про припинення кримінального провадження;

• рішення слідчого або прокурора про відмову у визнанні потерпілим;

• рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки;

• рішення слідчого або прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

• рішення слідчого або прокурора про зміну порядку розслідування та продовження його згідно з правилами виробництва щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 Скарги на інші рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора не підлягають розгляду в ході досудового розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження в суді. Під час підготовчого судового засідання можуть також бути оскаржені рішення, дії або бездіяльність слідчого або прокурора про відмову у визнанні особи потерпілим і заходів безпеки (ч.ч.2,3 ст.303 КПК).

 ВАЖЛИВО: заборона на оскарження інших рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (ч.2 ст.303 КПК) слід тлумачити в світлі ч.4 ст.21 КПК (згідно з якою, здійснення кримінального провадження не може бути перешкодою для доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо в його ході порушуються права і свободи людини, гарантовані Конституцією та міжнародними договорами України) і ст.13 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка передбачає т право людини на ефективне і засіб правового захисту на національно му рівні від порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

 Такі скарги слід подавати до слідчого судді місцевого суду, в рамках юрисдикції якого, знаходиться орган досудового розслідування протягом 10 днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого або прокурора оформляється поста- новою, термін подачі скарги починається з дня отримання особою її копії. Скарга повинна бути розглянута слідчим суддею не пізніше 72-х годин з моменту надходження, за винятком скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються в 5-ти денний термін. Розгляд скарг цієї категорії здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, або його захисника, представника, і слідчого або прокурора, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржується, однак відсутність слідчого і прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

 УВАГА: Постанова слідчого судді за результатами розгляду скарги не заперечується в апеляційному порядку (винятком є ​​ухвала про відмову в задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження). Тому скаржнику слід докласти максимальних зусиль для подання доказів на підтвердження своєї позиції при розгляді скарги слідчим суддею.

 ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОСКАРЖЕННЯ ДО СУДУ ПРО ЗАТРИМАННЯ?

 Оскарженню за законом підлягає як затримання особи, так і незабезпечення дотримання її прав (ч.5 ст.29 Конституції України, ч.ч.1,2,3 ст.206 КПК). Скарга на незаконність затримання може бути представлена ​​в будь-який час після затримання особи. Більш того, таку скаргу може подати до слідчого судді не тільки затриманий, його захисник або законний представник, а й будь-яка особа, якій стало відомо про факт незаконного затримання. Ці відомості слід довести до відома слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться під вартою затриманий. Затриманий негайно доставляється до такого слідчого судді.

 Якщо орган державної влади або посадова особа, під вартою яких тримається особа, не нададуть в судовому засіданні слідчого судді рішення суду, яке набрало законної сили або не доведуть наявність інших законних підстав для позбавлення волі, слідчий суддя зобов’язаний негайно звільнити таку особу з-під варти . Слідчий суддя повинен розглянути скаргу на незаконність затримання невідкладної після її надходження до суду.

 ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ СКАРГУ?

 За загальним правилом скаргу слід складати в письмовій формі.

  У скарзі має бути зазначено:

 • Орган чи посадова особа, до яких подається скарга; наприклад: «Деснянський районний суд м. Чернігова ». Його адреса (якщо скарга надсилається поштою або кур’єром) наприклад: «14038, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 141».
 • Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає скаргу (найменування для юридичної особи); наприклад, «Кузьмінкін Кузьма Кузьмич»;
 • Місце проживання особи, яка подає скаргу (місце положення для юридичної особи), і номер телефону, інші реквізити засобів зв’язку, якщо такі є; наприклад, «00000, м.Чернігів, вул. Шевченко дом.0, кв.0, тел. 0462-00000 »;
 • Назва документа із зазначенням рішення, дії, бездіяльності, які оскаржуються; наприклад, «Скарга на бездіяльність слідчого СВ Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області Петренко П.П. по невнесення заяви про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань »;
 • Відомості про рішення, дії або бездіяльність, які оскаржуються, і виклад обставин, якими оскаржуються обґрунтовує свої вимоги, тобто опис ситуації, яка привела до подачі скарги;
 • наприклад: «4 лютого 2013 роки я звернувся до Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області з письмовою заявою про скоєння стосовно мене пограбування двома невідомими особами цей день в кафе« Волошка », яке було прийнято під розпис слідчим Петренко П.П. Однак до сих пір слідчий Петренко П.П. не вніс відповідні відомості до Реєстру та досудове розслідування по моїй заяві не було розпочато. Бездіяльність слідчого Петренко П.П. є незаконним з огляду на те, що … »;
 • Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, що оскаржується, обґрунтовує свої вимоги, зокрема, посилання на наявні у нього документи (якщо такі є);
 • Зміст вимог скарги, тобто те, про що Ви просите орган, в який подаєте скаргу на рішення, дію чи бездіяльністю; наприклад, скасувати будь-яке рішення, зобов’язати вчинити певну дію тощо;
 • Перелік документів, що додаються до скарги (при наявності);
 • Підпис особи, яка подає скаргу;
 • Дата підписання скарги.

 Обов’язково переконайтеся в тому, що Ваша скарга прийнята і зареєстрована. На Ваше прохання Вам повинні видати відповідну довідку. Скарги, що подаються в порядку кримінального судочинства, не оплачуються ніякими зборами.

УВАГА: в оскарженні рішень органів слідства, прокуратури і суду багато особливостей. Тому, будь ласка, проконсультуйтеся з адвокатом або іншим досвідченим фахівцем в області права перед тим, як здійснювати будь-які дії в кримінальному провадженні.

= Вартість послуг адвоката по кримінальним справам =

Дивитись вартість послуг:
Поділіться в