"Кожен хто звертається до нас, звільняє себе від думок про своє питання та отримує результат, оскільки ми цінуємо найважливіший ресурс наших клієнтів – час."

Перепельченко Анатолій Олександрович

Заступник керуючого партнера

Адвокат, спеціалізується на нерухомості, корпоративному, податковому, цивільному та договірному праві, а також вирішенні спорів у судовому порядку.

Зв'язатися зараз

Заступник начальника Анатолій Перепельченко про порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації


Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що її права порушено, скарга подається виключно у письмовій формі та повинна містити обов’язкові відомості та документи, що долучаються до скарги, а також відомості про бажання скаржника або його представника взяти участь у розгляді відповідної скарги по суті та про один із способів, в який скаржник бажає отримати повідомлення про зазначений розгляд.

Суб’єкт розгляду скарги своєчасно, але не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті, повідомляє про час і місце розгляду скарги в один з таких способів: телефонограмою; шляхом розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Мін’юсту; засобами електронної пошти.

Варто зазначити, що відсутність обов’язкових відомостей у скарзі та документів, що долучаються до скарги, передбачених Законами, не є підставою для відмови у її реєстрації.
Також, скаржник може відкликати подану скаргу на будь-якому етапі її розгляду. У такому випадку скарга залишається без розгляду.
Перед розглядом скарги по суті комісія вивчає скаргу для встановлення:
1) чи віднесено розгляд скарги до повноважень суб’єкта розгляду скарги;
2) чи дотримано вимоги щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення або щодо документів, що долучаються до скарги;
3) чи наявні (відсутні) інші скарги у суб’єкта розгляду скарги.
У разі коли встановлено порушення вимог щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення або щодо документів, що долучаються, суб’єкт розгляду на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у задоволенні скарги без розгляду її по суті у формі наказу.
У разі наявності у суб’єкта розгляду скарги інших скарг з питання, порушеного у скарзі, розгляд таких скарг по суті об’єднується та здійснюється у строки, які обраховуються з моменту реєстрації скарги, поданої раніше.

Під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, зазначених у скарзі, та інші обставини, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та у разі необхідності витребування документів або пояснень у суб’єкта оскарження.

Під час розгляду скарги по суті обов’язково запрошується скаржник або його представник, суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час та місце розгляду скарги з причин, що не залежать від суб’єкта розгляду скарги, не перешкоджає її розгляду.
Копії скарги та доданих до неї документів надаються особам, запрошеним до розгляду скарги по суті, не пізніше ніж за два дні до дня розгляду скарги по суті. Суб’єкт оскарження та інші заінтересовані особи, зазначені у скарзі або встановлені відповідно до відомостей реєстрів, мають право подавати письмові пояснення по суті скарги, які обов’язково приймаються комісією до розгляду.
За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні у формі наказу.
Якщо у скарзі заявлено дві або більше вимог, комісія надає правову оцінку кожній із них, яка включається до висновку комісії.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація