"Кожен хто звертається до нас, звільняє себе від думок про своє питання та отримує результат, оскільки ми цінуємо найважливіший ресурс наших клієнтів – час."

Перепельченко Анатолій Олександрович

Заступник керуючого партнера

Адвокат, спеціалізується на нерухомості, корпоративному, податковому, цивільному та договірному праві, а також вирішенні спорів у судовому порядку.

Зв'язатися зараз

Ліквідація ТОВ. Порядок ліквідації ТОВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) може бути ліквідовано за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв’язку зі спливом строку, на який ТОВ було створено (ч. 1 ст. 150 ЦКУ). Порядок ліквідації ТОВ має бути визначено в установчих документах (ст. 4 Закону № 1576). Загальна процедура ліквідації полягає в такому.
На загальних зборах засновників приймається рішення про ліквідацію ТОВ, яке оформлюється протоколом. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів. Водночас установчими документами ТОВ, у статутному капіталі яких немає державної частки, може бути встановлено інший відсоток голосів учасників (представників учасників), за умови присутності яких загальні збори учасників вважаються повноважними (ст. 60 Закону № 1576).
Рішення про ліквідацію ТОВ повинно містити такі відомості:
– персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
– реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта;
– порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог..
Далі учасники ТОВ зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію ТОВ у письмовій формі повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.
Персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії) зазначається в рішенні про припинення юридичної особи. До ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени представляють її у відносинах із третіми особами й виступають у суді від імені юридичної особи, що припиняється (ч. 4 ст. 105 ЦКУ).
Технічний адміністратор Єдиного держреєстру в день проведення реєстраційної дії про припинення юридичної особи забезпечує передання до інформаційних систем (ч. 2 ст. 13 Закону № 755):
– центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
– Пенсійного фонду України;
– Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку – відомостей про проведення реєстраційної дії з держреєстрації рішення про припинення юридичної особи.
Відомості з Єдиного держреєстру про державну реєстрацію припинення ТОВ є підставою для зняття з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та/або здійснення інших дій відповідно до законодавства (ч. 4 ст. 13 Закону № 755).
Відомості з Єдиного держреєстру про наявність запису про державну реєстрацію припинення або про перебування юридичної особи в стані припинення надаються заявникам у вигляді безкоштовного доступу через портал електронних сервісів.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація