"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

Главный бухгалтер Кристина Ворожбитова про справку об отсутствии податкового долга


З 7 листопада діє оновлена ​​Справка про забезпечення задоволеності по платежам, контроль за нарахуванням яких внесено на контролюючі органи.

Процедуру підтвердження відсутності у плательщику заборгованості перед бюджетом на сьогоднішній день регулює Порядок № 733. Прикладний перечень нормативних документів, які служать підставою для видачі Справки, наведено в карточці адміністративної служби «Видача довідки про державну заборгованість з платежів до бюджету, фінансового контролю служба».

Справка потрібна перш за все учасникам тендерів у процедурі госзакупок для цього, щоб підтвердити відсутність заборгованості за сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів). В протином випадку ч. 2 ст. 17 Закону України «Про публічних закупках» від 25.12.2015 р. № 922-VIII передбачає можливість відкинути тендерну пропозицію задолженого бюджету учасника.

Також обов’язково потрібно Справка, зокрема, при отриманні:

— фінансової підтримки від держави фермерськими господарствами;
— бюджетної дотації сельгоспів;
— бюджетної дотації підприємствами для створення спеціальних робочих місць для інвалідів.

А вот для проведення госреєстрації прекращения юрлиці або прекращения діяльності фізлиці-предпринимателя цю Справку не застосовують!

Проверку наличия/отсутствия у плательщика задолженности фіскали здійснюють на дату формування Справки. При цьому враховують (п. 5 Порядка № 733) наявність/відсутність податкового зобов’язання або недоімки по сплаті ЄСВ і прочей задолженності по платежам, нарахування яких контролюють податківці.
Наличие/відсутність довгов перевіряють як за основним, так і за неосновним місцем учета плательщика (у якості плательщика окремого налога).

Щоб отримати Справку, подають Заявку за формою із додатків 2 к Порядку № 733. На його основі і видають Справку. Причем абсолютно безкоштовно. Подати Заявку і потім отримати Справку плательщика може на вибір або в бумажній, або в електронній формі.

О бажанні отримати електронну/бумажну Справку вказують на саму заявку при його подаче. Щоб є направление фіскалам бумажного Заявлення не виключає отримання електронних справ і наоборот.
Якщо вирішили скласти бумажне Заявлення, то його подають податківцям за основним місцем учета. Там же плательщик (його законний або уповноважений представник) отримає бумажну Справку. Примут бумажное Заявка від представника і видадуть йому бумажну Справку тільки при наявності доверенності від плательщика.

Заява в електронній формі подають податковим особам через приватну (личну) частину Електронного кабінету. Функціонал дозволяє заповнити та подати електронне Заява та отримати в електронній формі один із документів: Справку або письмо-відказ.

Переглянути виданну плательщику електронну Справку може будь-який зацікавлений орган/суб’єкт у відкритій частині .
Предельний термін розгляду Заявлення та підготовки Справки (або відмови в її наданні) — 5 робочих днів із дня, наступного за день його отримання податків.

При цьому фіскали сформують Справку тільки при наявності у платника податкового довгого та недоїмки по оплаті ЄСВ, або прочей задолженності по платежам. При наявності податкового довгого плательщику підготують письмо (у випадковій формі) з мотивованим відмовою в наданні Справки. Письмо вручати особисто плательщику (его законному або уповноваженому представнику) або же робити через ЕК. Все залежить від того, в якій формі плательщик готелю отримати Справку — в бумажній або в електронній.
В то же время форма Заявления передбачає інформування плательщиком про продовжується процес адміністративного (судебного) обжалування суми денежного зобов’язання. Для цього в Заявленнях проставляють відповідну відмітку.

Справка дійсна 10 календарних днів з датами її формування. Срок дії Справки — її обов’язковий реквізит, тому буде в нею вказано. Якщо Справка стала недійсною, то при необхідності після закінчення 10-денного терміну потрібно повторно ініціювати видачу нової. Для цього знову звертаються із Заявлением к контролерам.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація