"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

Аспекти бухгалтерського обліку основних засобів

Великі підприємства, на початку своєї діяльності, під час реалізації статутного капіталу, а малі підприємства дещо пізніше, отримують завдання постановки на баланс (облік) майна.
Не важливо, чи це нерухоме майно, чи інша організаційна техніка (принтери, комп’ютери тощо). Основне завдання, щоб підприємство могло заносити витрати з обслуговування такого майна в бухгалтерські витрати для законного зменшення бази оподаткування з податку на прибуток підприємств, а також здійснювати амортизаційні відрахування з тією ж метою. Раніше ми обговорювали питання про постановку на балансовий облік орендованого майна, а в цій статті розкриємо тему правильного бухгалтерського супроводу при купівлі підприємством нерухомого майна та постановки його на баланс.

Нерухомість належить до основних засобів, тому важливими виникають аспекти методів бухгалтерського обліку при відображенні операцій із нерухомістю. Так, до груп елементів методу бухгалтерського обліку при здійсненні досліджуваних операцій можна віднести первинне спостереження, грошовий вимір, угруповання та узагальнення даних. Зупинимося на них докладніше.

Першим аспектом при купівлі майна, з яким стикається бухгалтерія, є правильне документальне відображення та огляд. Тому елементами методу бухгалтерського обліку (далі – метод) за первинного спостереження будуть:

Документування;
Інвентаризація.

p align=”justify”> При документуванні важливим виступає правильне відображення господарської операції, тобто наявність акта прийому-передачі ОЗ, акт на списання ОЗ, розрахунок амортизації, інвентаризаційний список ОЗ, тобто правильне відображення в первинних документах. Важливим аспектом виступає інвентаризація, тобто встановлення факту комісією або відповідальною особою початкової наявності, стану нерухомого майна та відповідне звірення з вищезазначеними первинними документами.

При грошовому вимірі використовуються методи:

Оцінка;
Калькулювання.

При оцінці важливо визначити справедливу вартість (звернувшись до експертів з оціночної діяльності) або використовувати відомості про первинні документи, що свідчать про початкову вартість. Визначення ж первісної вартості інвестиційної нерухомості здійснюється відповідно до п. 10-14 П(С)БО 32, а операційної – п.8 П(С)БО 7.

При групуванні методами є:

Рахунки бухгалтерського обліку;
Подвійний запис.

Облік інвестиційної нерухомості відбивається на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість», а операційній – 101 «Земельні ділянки», 103 «Будівлі та споруди». Відрізнити субрахунки 101 та 103 не повинно викликати проблем. Подвійне відображення в обліку бухгалтерії господарської операції з нерухомим майном здійснюється за дебетом одного та кредитом іншого рахунку, при цьому однієї й тієї ж суми.

При узагальненні даних використовуються методи:

Бухгалтерський баланс;
Бухгалтерська звітність.

Баланс відбивається в активі (форма № 1) і належить до складу необоротних коштів. Звітність відображається у Балансі (форма № 1); Звіт про фінансові результати (форма № 2) Звіт про рух грошових коштів (форма № 3); Звіт про власний капітал (форма № 4); Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5).

Насправді бухгалтерські операції з нерухомістю є надзвичайно відповідальною роботою, тому звертайтесь до юридичної компанії «Приходько та партнери», ми надамо Вам компетентну юридичну та бухгалтерську допомогу.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація