"Кожен хто звертається до нас, звільняє себе від думок про своє питання та отримує результат, оскільки ми цінуємо найважливіший ресурс наших клієнтів – час."

Перепельченко Анатолій Олександрович

Заступник керуючого партнера

Адвокат, спеціалізується на нерухомості, корпоративному, податковому, цивільному та договірному праві, а також вирішенні спорів у судовому порядку.

Зв'язатися зараз

АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ ЗАКОН: ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БІЗНЕСУ. ЩО ЗМІНИЛОСЬ?


2 листопада 2019 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності” від 03.10.2019 (надалі – Закон), яким передбачено суттєві зміни до порядку державної реєстрації бізнесу та нерухомого майна.

Що саме змінилось у порядку державної реєстрації бізнесу:

1. Запроваджено принцип екстериторіальності для державної реєстрації фізичних осіб-підприємців. Відтепер, зареєструвати фізичну особу-підприємця (ФОПа) можна у будь-якого державного реєстратора в межах території України незалежно від місця проживання фізичної особи. Юридичним особам і громадським формуванням, що не мають статусу юридичної особи, така можливість надана лише у разі реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі. У разі ж державної реєстрації юридичної особи чи громадського формування на підставі документів, поданих у паперовій формі, реєстраційні дії можливі лише за їх місцезнаходженням, але у межах відповідної області, міста Києва чи АРК.

2. Передбачено одночасність нотаріального посвідчення правочину про відчуження корпоративних прав та державної реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі. Закон передбачає, що державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відбувається одразу після нотаріального посвідчення правочину про відчуження частки у статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відразу після видачі свідоцтва про право на спадщину на частку у статутному (складеному) капіталі юридичної особи, і проводиться лише тим нотаріусом, яким вчинено відповідну нотаріальну дію. Проведення після вчинення нотаріальної дії одним нотаріусом державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу іншим нотаріусом допускається лише за наявності поважних причин та за умови попереднього письмового повідомлення територіального органу Міністерства юстиції України. Також залучення іншого нотаріусу для вчинення реєстраційних дій допускається у разі смерті нотаріуса, який вчинив нотаріальну дію, оголошення його померлим чи безвісно відсутнім, якщо нотаріус за станом здоров’я не може вчинити реєстраційні дії, припинення або зупинення діяльності нотаріуса, неможливості дотримання встановленого строку здійснення реєстраційної дії.

При цьому, передача іншому нотаріусу заяви про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу здійснюється за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру відповідним територіальним органом Міністерства юстиції України.
3. Встановлено обов’язкову письмову форму договору про відчуження корпоративних прав. Відповідно до Закону договір відчуження майна, предметом якого є частка (її частина) у статутному (складеному) капіталі товариства, укладається у письмовій формі.

4. Нотаріально засвідчені документи, на підставі яких проводиться державна реєстрація, викладаються на спеціальних бланках нотаріальних документів.

З 02 листопада 2019 року на спеціальних бланках нотаріальних документів викладається при нотаріальному засвідченні:
1) рішення органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім рішень, створених на порталі електронних сервісів з використанням кваліфікованого електронного підпису);
2) передавальний акт;
3) розподільчий баланс.

Окрім того, запроваджується обов’язковість використання спеціальних бланків нотаріальних документів для оформлення таких документів щодо ТОВ та ТДВ:
1) рішення загальних зборів учасників про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників;
2) рішення загальних зборів учасників про виключення учасника з товариства;
3) заяви про вступ до товариства;
4) заяви про вихід з товариства;
5) акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства.

Вимога щодо нотаріального засвідчення з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів не застосовується у разі державної реєстрацію змін до відомостей про ТОВ чи ТДВ на підставі документів, створених на порталі електронних сервісів та підписаних кваліфікованим електронним підписом.

5. Заплановано впровадити механізм автоматичного повідомлення про вчинені щодо юридичної особи реєстраційні дії.

Закон передбачає право учасників та керівника юридичної особи на безоплатній основі в режимі реального часу отримувати інформацію про факт подання або прийому документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи.

6. Передбачено проведення автоматичного моніторингу ризикованих реєстраційних дій. Закон передбачає здійснення автоматичного моніторингу ризикованих реєстраційних дій.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація