"Кожен хто звертається до нас, звільняє себе від думок про своє питання та отримує результат, оскільки ми цінуємо найважливіший ресурс наших клієнтів – час."

Перепельченко Анатолій Олександрович

Заступник керуючого партнера

Адвокат, спеціалізується на нерухомості, корпоративному, податковому, цивільному та договірному праві, а також вирішенні спорів у судовому порядку.

Зв'язатися зараз

Анатолій Перепельченко про продаж корпоративних прав Фермерського господарства

Продаж корпоративних прав у фермерському господарстві. Діяльність фермерських господарсті в Україні регулюється Законом України про фермерське господарство, що був прийнятий у 2003 році. На практиці виникає багато питань про недосконалість норм в данному законі. Закон України містить в собі 38 статтей, що регулють питання функіонування фермерських господарств. Однак аналізуючи данних нормативний акт можна зробити висновок, що данний закон не є досконалим, та ставить багато питань, що ним врегульовані. Зокрема як цілісного майнового комплексу. Загалом продаж фермерського господарства може здійснюватися 2-ма шляхами:
1)- Відчудження корпоративних прав у фермерському господарстві
2)- Продаж підприємства як єдиного цілісного майнового комплексу.
Обидва шляхи мають докорінно різну майнову природу, насамперед різниця об’єкт правовідносин. У першому випадку продається частка у статутному капіталі господарюючого суб’єкта. У другому сукупність усіх видів майна, призначених для діяльності підприємства. В свою чергу об’єкт правовідносин зумовлює і відмінність у визначенні особи, продавця, при застосуванні цих конструкцій, адже відчужувати майно за загальним правом може лише його власник. Відтак продавцем частки статутному капіталі буде учасник суб’єкт частки , а продацем ЦМК буде суб’єкт господарювання. Однак у діяльності фермерських господарств, у варіанті з продажом корпоративних прав також існують деякі ньюанси, більшість фермерських господарств в Україні існують без татутного капіталу, тому що формукання такого Законодавством України не передбачено. Ітак практична реалізація данного варіанту, отриманням контролю над майном фермерського господарства неможливо з огляду на відсутність на відчудження, а саме частки в його статутному капіталі. Тому у разі придбання , або продажу фермерських господарств, в сторону без статутного капіталу – є три шляхи:
– відчудження акцій майнового комплексу
– Попереднє вчинення певних дій для можливості продажу саме корпоративних прав
У більш легкому та швидкому способі продажу фермерського господарства у вигляді продажу корпоративних прав також існує ряд ньюансів, тому что більшість фермерських господарств сворені без статутного капіталу оскільки обов’язковість його формування Законодавством України не передбачено. Відтак , практична реалізація данного варіанту не можлива з погляду відсутність об’єкту відчудження, а саме частки в його статутному капіталі, тому в разі придбання , або створення фермерського капіталу є три основні шляхи:
– відчудження його як ЦМК
– вчинення ряду певних дій, для можливості продажу корпоративних прав
– продаж кожної складнової ЦМК окремо.
Стосовно вчинення певних дій, щодо можливості продажу корпративних прав у фермерському господарстві можна розглядани вносенням змін, до установчих документів фермерського господарства, а саме вирішення питання про формування статутного капіталу, та розподілу його часток між його учасниками.
Після формування статутного капіталу власники фермерського господарства отримують практичну можливість продажу фермерського господарства шляхом відчуждження корпоративних прав.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація