Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!

Приходько Андрій Анатолійович
E-mail
advokat@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-00 +38 (098) 007-44-00

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійних експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

Значення Вищої ради правосуддя для забезпечення справедливого судового розгляду

Відповідно до чинного законодавства Вища рада правосуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Виконання покладених на суд та прокуратуру завдань потребує від її працівників високого професіоналізму, неупередженості, чесності, порядності  та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу на їхню службову діяльність.

Сприяти утвердженню таких особистих та ділових якостей мають етичні правила. Зокрема наказом Генерального прокурора затверджений Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури, метою якого є визначення основних  принципів і моральних норм, якими повинні керуватися працівники прокуратури при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою.

22 лютого 2013 ХІ черговий з’їзд суддів України затвердив Кодекс суддівської етики. На з’їзді наголошувалося, що здійснення права кожного на судовий захист на основі принципу верховенства права, здійснення правосуддя від імені держави Україна виключно на підставі Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, висувають високі вимоги до моральних якостей кожного судді.

Усвідомлюючи значимість своєї місії, з метою зміцнення та підтримки довіри суспільства до судової влади судді України вважають, що зобов’язані демонструвати і пропагувати високі стандарти поведінки, у зв’язку з чим добровільно беруть на себе більш істотні обмеження, пов’язані з дотриманням етичних норм як у поведінці під час здійснення правосуддя, так і в позасудовій поведінці.

Здійснюючи свою діяльність ВРП фактично виконує ряд додаткових завдань, зокрема:

– забезпечення ефективного здійснення працівниками прокуратури та суддів своїх професійних обов’язків на підставі додержання принципів верховенства права, законності, суспільної моралі та високої культури;

– підвищення авторитету судової системи та органів прокуратури та сприяння зміцненню довіри громадян до них;

– створення умов для розвитку у суддів та працівників прокуратури почуття справедливості, відповідальності, відданості справі, додержання загальнолюдських моральних цінностей, запобігання проявам корупції;

– формування принципової морально-правової позиції у взаєминах з колегами по службі та керівництвом.

Фактично порушення правил поведінки, що зазначені у передбачених вище Кодексах, тягне за собою дисциплінарне стягнення, а якщо така модель поведінки є постійною для судді чи прокурора, що проявляється у систематичності грубого відношення до засад моралі та етичних принципів то мова уже може йти про більш серйозні наслідки.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація