Як змінити підсудність кримінального провадження у верховному суді України?

«Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!»

Приходько Андрій Анатолійович

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійний експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

Як змінити підсудність кримінального провадження у верховному суді України?

Час прочитання: 7 хв.

Слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом групи прокурорів Офісу Генерального прокурора України закінчено досудове розслідування в одному з кримінальному провадженні, в яких працюють наші адвокати з кримінальних справ.

Відповідно до електронного повідомлення суду від 18.05.2022 стороні захисту стало відомо, що матеріали кримінального провадження всупереч вимогам ст. 32 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) стороною обвинувачення направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

 

Адвокат з кримінальних справ (Київ), зазначив, що згідно ч. 1 ст. 32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, – суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Зі змісту обвинувального акту видно, що обвинувачений, діючи умисно, вчиняючи продовжуваний злочин, що складається з тотожних діянь, який потребував довготривалої підготовки, у різний період часу, згідно єдиного та відомого усім плану вчинення злочину за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які виконували ролі в організованій групі «операторів», «технічних працівників», «брокерів», знаходячись на території України, з використанням веб-ресурсів та компаній-нерезидентів, а також суб’єктів господарської діяльності України заволодів шляхом обману та зловживання довірою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, коштами потерпілих на загальну суму 20 905 795 гривень 06 копійок, що становить особливо великий розмір.

Адвокат по криміналу в Києві – це основний напрямок діяльності АБ “Приходько та партнери”. Перевірте нас в роботі!

Відповідно до обвинувального акту, місце вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування не встановлено.

Як змінити підсудність кримінального провадження у верховному суді України? - urb 9864 1 4

Так в розділі «Виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, зазначається лише те, що з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, підшукування співучасників для вчинення злочину та придбання суб’єктів господарської діяльності, які в подальшому використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, відбувалися на території міста Києва.

Крім того, в цьому ж розділі зазначено, що за дорученням основного обвинуваченого члени організованої групи повинні були утворити у м. Києві та окремих обласних центрах України так звані офіси «операторів» та «брокерів», у яких інші співучасники організованої групи, використовуючи пристрої та прилади, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, з метою входження у довіру до потерпілих будуть створювати у останніх хибні уяви про співпрацю членів організованої групи з іноземними компаніями з різних країн.

 

Крім того, в цьому ж розділі зазначено, що дзвінки особам, яких визнано потерпілими у кримінальному провадженні, здійснювались невстановленими особами з числа учасників організованої групи на території України в одному з вищезазначених офісів «операторів».

Таким чином, підсудність даного кримінального провадження має визначатися за судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ. Це визначив Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі № 1-1640/0/4-13 від 15.10.2013 та про це зазначив Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду при розгляді справи № 607/16332/20.

Досвідчений адвокат по кримінальних справах повинен чітко знати практику Верховного суду для того, щоб прогнозувати рішення та працювати на результат.

З обвинувального акту вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні закінчено слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

При цьому, згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також сайту «youcontrol.com.ua», місцезнаходженням юридичної особи — Національна поліція України (ЄДРПОУ 40108578), структурним підрозділом якого є Головне слідче Управління (ЄДРПОУ 40108578) є: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, буд. 10.

Таким чином, Головне слідче управління Національної поліції України як орган досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

Як змінити підсудність кримінального провадження у верховному суді України? - gry 4901

Згідно з положеннями ст. 38 КПК органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є:

  • слідчі підрозділи: а)органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань;
  • підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тобто чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб – слідчих цих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи – слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

Статтею 1 КПК передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим Кодексом та іншими законами України. Частиною 6 ст. 9 КПК визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 цього Кодексу.

Таким чином, територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ.

Такий висновок узгоджується й з позицією Верховного Суду, викладеною в ухвалі від 22.04.2020 року у справі № 487/7605/19 (пр. № 51-1901впс20).

Встановлення правил підсудності має важливе значення для правильного функціонування судової системи, а також для виконання судами покладених на них завдань і визначення суду, компетентного здійснювати кримінальне провадження щодо конкретного кримінального правопорушення. Підсудність є ефективним засобом, який сприяє тому, щоб конкретна кримінальна справа розглядалася і вирішувалася судом законним, компетентним, незалежним і неупередженим, як того вимагають ст. 7 Загальної декларації прав людини та ч. 1 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Як змінити підсудність кримінального провадження у верховному суді України? - gry 4883Згідно з пунктом 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі – Конвенція) «кожен при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на розгляд судом, встановленим законом». А відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 КПК України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

 

За допомогою правил про підсудність забезпечується також рівність всіх громадян перед законом і судом (ст. 24 Конституції України та ст. 10 КПК). Будучи одним із проявів цієї конституційної засади, чітко встановлена законом підсудність набуває ознак суб`єктивного права людини на законного суддю, тобто права будь-якої людини знати наперед, який саме суд і в якому складі відповідно до закону правомочний здійснювати стосовно нього судове провадження, якщо така необхідність виникне.

Відповідно до ч. 1 ст. 34 КПК України, кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо:

  • до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності;
  • після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити склад суду для судового розгляду;
  • обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження;
  • ліквідовано суд або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який здійснював судове провадження.

З огляду на абз. 1 ч. 3 ст. 34 цього Кодексу, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Таким чином, прокурор Офісу Генерального прокурора, затвердивши обвинувальний акт у кримінальному провадженні, спрямував його до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з порушенням правил підсудності.

Адвокат по шахрайству – це досвідчений адвокат, який має досвід роботи в правоохоронних органах, достатньою судову практику та чітко розуміє порушення закону прокурорами та слідчими.

З огляду на викладене та керуючись положенням ст. ст. 21, 32, 34 КПК України, Адвокатське бюро “Приходько та партнери” звернулось до Верховного суду України з метою визначення підсудності у кримінальному провадженні, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за судом, якому воно підсудне у відповідності до положень ст. 32 КПК України, а саме за Печерським районним судом міста Києва. Та просить передати для розгляду кримінальне провадження, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, з Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя до Печерського районного суду міста Києва.

Чекаємо рішення Верховного суду України, про яке додатково повідомимо пізніше. Якщо Вас цікавить як змінити підсудність Вашого кримінального провадження у верховному суді України, то залишайте заявку у формі нижче і отримайте консультацію професіоналів!

Розрахувати вартість допомоги:

1 питання

Вашою справою займалися інші юристи?

Так
Ні

2 питання

Ви знаходитесь в Києві чи Київській області?

Так
Ні

3 питання

Юридична допомога Вам потрібна терміново?

Так
Ні
20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація