Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!

Приходько Андрій Анатолійович
E-mail
advokat@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-00 +38 (098) 007-44-00

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійних експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

ЯК ПРИТЯГНУТИ ПРОКУРОРА ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?

До Адвокатського бюро «Приходько та Партнери» звернувся громадянин Канади, який з 2014 року перебував в національному та міжнародному розшуку, досудове розслідування здійснював Офіс Генерального прокурора.

Після аналізу ситуації та реєстру судових рішень було встановлено, що даною справою займалось понад 10 різних відомих адвокатів, однак жодних позитивних результатів досягнуто не було.

Завдяки не стандартному підходу до вирішення складних кримінальних справ, менш ніж за місяць судом дане кримінальне провадження закрито.

Разом з тим, на прикладі даної справи вчинено наступні процесуальні заходи спрямовані на притягнення прокурора до відповідальності.

Притягнути прокурора до відповідальності 

Заступника Генерального прокурора протиправно продовжив строкі досудового розслідування у КП № 42014000000000537 до 3-х місяців.

Скарги повинні розглядатись виходячи із принципів верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості. Об’єктивність та неупередженість можливо забезпечити лише шляхом розгляду даної скарги і надання оцінки діям, іншим прокурором, дії, рішення якого не є предметом оскарження.

У зв’язку з цим, недопустимо передання винному заступнику Генеральному прокурора на розгляд скарги.

12.05.2014 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 372; ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України в межах кримінального провадження № 120130000000000502 від 22.08.2013.

19.06.2014 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного виділені в окреме провадження під № 42014000000000537.

19.06.2014 досудового розслідування у КП № 42014000000000537 було зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

16.07.2014 досудового розслідування у КП № 42014000000000537 у зв’язку із необхідністю вчинення процесуальних дій відновилося.

17.07.2014 знову досудового розслідування у КП № 42014000000000537 було зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

11.11.2014 досудового розслідування у КП № 42014000000000537 у зв’язку із необхідністю вчинення процесуальних дій відновилося.

11.11.2014 знову досудового розслідування у КП № 42014000000000537 було зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Станом 11.11.2014 досудове розслідування в рамках КП № 42014000000000537 стосовно підозрюваного тривало 41 день

20.05.2020 Заступник Генерального прокурора прийняв постанову про визначення групи прокурорів у КП № 42014000000000537.

Відповідно до ч. 1 ст. 282 КПК України, Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Таким чином, норми КПК України зобов’язують у разі необхідності вчинення процесуальної дії (призначення групи прокурорів є процесуальною дією) у зупиненому досудовому розслідуванні спочатку відновити досудове розслідування. На підставі цього вбачається, що досудове розслідування стосовно підозрюваного було спочатку відновлено, саме 20.05.2020, а потім було призначено нову групу прокурорів.

Наступного разу коли досудове розслідування у КП № 42014000000000537 зупинялося це – 23.03.2021. Досудове розслідування на дату прийняття останньої постанови про зупинення вже тривало більше 11 місяців.

На підставі вищевикладеного вбачається, що двохмісячний строк, який передбачений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, завершився.

30.08.2021 досудове розслідування у КП № 42014000000000537 відновлювалося та зупинялося.

30.08.2021 Слідчий слідчої групи ГСУ НП України звернувся до заступника Генерального прокурора із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців.

09.09.2021 заступник Генерального прокурора своєю постановою продовжив строки ведення досудового розслідування стосовно підозрюваного до 3-х місяців.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо: після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий, дізнавач, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом. Прокурор приймає постанову про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї частини.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п’яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

На підставі вищевикладених норм вбачається, що строк досудового розслідування після повідомлення про підозру складає 2 місяці. У разі необхідності даний строк може бути продовжений до трьох місяців, але клопотання про таке продовження повинно бути подано не пізніше 5-ти днів до спливу такого строку. Якщо строк досудового розслідування закінчився, він не підлягає поновленню, а кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Звертаємо увагу, що заступник Генерального прокурора прийняв постанову про продовження строків досудового розслідування стосовно Фріденталя М. І. до 3-х місяців у той час, коли досудове розслідування тривало вже більше 11 місяців.

Таким чином, прийняття заступником Генерального прокурора постанови про продовження строків досудового розслідування стосовно Фріденталя М. І. до 3-х місяців є грубим порушення ст. ст. 219, 284, 294 КПК України.

Порушення розумних строків прокрором 

Розумність строків є однією із загальних засад кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд.

Частиною 5 статті 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ст. 21 КПК України, кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

На підставі вищевикладеного вбачається, що прокурор повинен приймати процесуальні рішення та вчиняти процесуальні дії в межах розумних строків. Ці строки не можуть перевищувати визначені КПК України строки.

Таким чином, досудове розслідування повинно проводитися в межах розумних строків, які не можуть перевищувати строки передбачені КПК України. Пунктом 3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачені максимальні строки проведення досудового розслідування після повідомлення особу про підозру. Перевищення цих строків є порушення принципу розумних строків.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Звертаємо увагу, що на дату прийняття заступником Генерального прокурора постанови про продовження строків досудового розслідування стосовно підозрюваного до 3-х місяців, а саме 09.09.2021, досудове розслідування тривало вже більше 11 місяців.

Частиною 1 статті 283 КПК України встановлено, що особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

При цьому, у п. 95 Рішення ЄСПЛ у справі “Нахманович проти Російської Федерації” від 02.03.2006, заява № 55669/00, зазначено, що одним із критеріїв, який оцінюється при перевірці розумності тривалості провадження є поведінка заявника і поведінка компетентних органів влади. Згідно пунктів 70, 75 та 76 Рішення ЄСПЛ у справі “Меріт проти України” від 30.03.2004, заява № 66561/01, невиправдане зупинення строків досудового розслідування кримінального провадження не відповідає вимозі “розумного строку”, закріпленій у статті 6 Конвенції.

Згідно зі статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, Європейський суд з прав людини вказує, що органи Конвенції постійно дотримувалися підходу, згідно з яким стаття 6 щодо кримінальних справ, «покликана запобігти надмірно тривалому утриманню обвинувачуваної особи в стані невизначеності щодо своєї долі» (рішення у справі «Нахманович проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), Заява №55669/00, від 02.03.2006 року, п. 89).

Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

На підставі вищевикладеного вбачається, що прийняття заступником Генерального прокурора постанови про продовження строків досудового розслідування стосовно підозрюваного до 3-х місяців поза межами строків, передбачених ст. 219 КПК України, є грубим порушення принципу розумних строків.

Закрити кримінальне провадження 

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо: після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 284 КПК України, про закриття кримінального провадження слідчий, дізнавач, прокурор приймає постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом. Прокурор приймає постанову про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного з підстав, передбачених частиною першою цієї статті, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї частини.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: закрити кримінальне провадження.

Як встановлено вище, на день прийняття заступником Генерального прокурора постанови про продовження строків досудового розслідування стосовно підозрюваного до 3-х місяців, фактично досудове розслідування тривало вже більше 11 місяців.

Таким чином, строки ведення досудового розслідування стосовно підозрюваного, передбачені ст. 219 КПК України, закінчилися, у зв’язку з чим кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 308 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 308 КПК України, прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду.

На підставі вищевикладеного прокурор вищого рівня зобов’язаний надати процесуальному керівнику у КП № 42014000000000537, в рамках якого здійснюється досудове розслідування стосовно підозрюваного, вказівку прийняти постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 10, ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 43 ЗУ «Про прокуратуру», прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з таких підстав невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків.

Відповідно до ч. 3 ст. 308 КПК України, службові особи, винні в недотриманні розумних строків, можуть бути притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

Як встановлено вище, заступник Генерального прокурора прийнявши 09.09.2021 постанову про продовження строків досудового розслідування стосовно підозрюваного до 3-х місяців грубо порушив ст. ст. 28, 219, 284, 294 КПК України.

Вищевикладене свідчить про наявність підстав для притягнення заступника Генерального прокурора до дисциплінарної відповідальності.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація