"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

В ЯКІЙ МІРІ ЗАСТОСОВУВАТИ П (С) БО 15 ПРИ РОЗРАХУНКУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЮРОСОБИ

  Податківці в своїх роз’ясненнях нерідко апелюють до П (С) БО 15 для обгрунтування включення тієї чи іншої виплати до бази оподаткування єдиним податком для юридичних осіб-єдинників групи 3. Тому зараз ми з вами з’ясуємо, в якій мірі підприємства-єдиноподатники повинні орієнтуватися на положення бухгалтерсько -доходного стандарту при розрахунку податкової бази.

 ПКУ не містить чіткого визначення поняття «доходи». Зате п. 5.3 ПКУ рекомендує терміни, які застосовуються в Кодексі і не розшифровані в ньому, використовувати в значенні, встановленому іншими законами. Тобто сам Кодекс відправляє нас за визначенням терміна «доходи» до Закону про бухоблік і П (С) БО 15. Крім того, п.п. 296.1.3 ПКУ теж говорить про те, що єдиноподатники групи 3 (юрособи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат з урахуванням положень пп. 44.2 і 44.3 ПКУ.

  Але знову ж таки питання: якою мірою єдиноподатник повинен керуватися П (С) БО 15 при визначенні об’єкта оподаткування?

   Визначення єдиноподаткових доходу знаходимо в п. 292.1 ПКУ. Він передбачає, що доходом платника єдиного податку (ЄП) є:
1) будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та / або безготівковій). Датою отримання грошового доходу єдинника є дата надходження коштів у грошовій формі (п. 292.6 ПКУ).
2) дохід, отриманий в матеріальній або нематеріальній формі, встановлений п. 292.3 ПКУ. Посилання на п. 292.3 ПКУ говорить про те, що в цю групу доходів (в матеріальній / нематеріальної, але в не грошовій формі) включаються тільки ті доходи, які в ньому перераховані.

  А це:

(А) вартість безкоштовно отриманих протягом звітного періоду товарів;
(Б) сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (для платників єдиного податку групи 3 – платників ПДВ);
(В) вартість реалізованих у звітному періоді товарів (робіт, послуг), передоплата за які отримана в періоді перебування на загальній системі оподаткування (теж для єдинників групи 3).

  Почнемо з грошових доходів. При визначенні їх суми безоглядно слідувати правилам П (С) БО 15 не варто. Хоча б тому, що в бухобліку доходи відображаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження грошових коштів (ст. 4 Закону про бухоблік). А ось «єдиноподатковий» дохід в більшості випадків відбивається як раз на підставі надходження грошових коштів (п. 292.1 ПКУ). І вже тому бухгалтерський і податковий дохід, як правило, не співпадуть.

  На П (С) БО 15 єдиноподатникам групи 3 потрібно орієнтуватися скоріше для визначення того, чи відповідає той чи інший надходження на рахунок (у касу) критеріям визнання доходів чи ні.

  Нагадаємо:

згідно п. 5 П (С) БО 15 дохід визнають під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, яке обумовлює збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходів може бути достовірно визначена.

  Наприклад, на цій підставі (невідповідність критеріям визнання доходом) в базу ЄП не потрапляють:
– повернення коштів з депозитного рахунку юрособи-єдиноподатника на його поточний рахунок;
– сума коштів, переведених з одного поточного рахунку підприємства на інший поточний рахунок;
– помилкові гроші, отримані платником єдиного податку та повернуті відправнику;

  Правда, податківці, наполягають: якщо повернення припав на наступний звітний період, то в періоді помилкового отримання коштів потрібно включити їх суму до оподатковуваного доходу платника ЄП із здійсненням перерахунку доходів в наступному звітному періоді.
– виплата єдиноподатником частки учаснику підприємства при його виході зі складу засновників;
– кошти, внесені платником єдиного податку до статутного капіталу іншої юрособи та повернуті йому в зв’язку з його виходом зі складу засновників.

  А тепер що стосується не грошових доходів. З п. 292.1 ПКУ випливає, що до доходу єдиноподатника групи 3 потраплять тільки ті не грошові доходи, які згадані в п. 292.3 ПКУ. У будь-якому іншому випадку посилання на П (С) БО 15 для основи не повинна грошового доходу єдиноподатника групи 3 суперечить вимогам ПКУ. Наприклад, не є доходом для цілей сплати ЄП такі негрошові доходи, як доходи від участі в капіталі (на суму, яка є часткою інвестора в чистому прибутку об’єкта інвестування за звітний період), доходи від відновлення корисності активів і переоцінки основних засобів, дохід від збільшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (групи вибуття), утримуваних для продажу, та інші доходи, які визнають за бухобліковим правилам. Але, на жаль, податківці враховують це далеко не завжди.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація