Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!

Приходько Андрій Анатолійович
E-mail
advokat@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-00 +38 (098) 007-44-00

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійних експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

ЩО РОБИТИ КОЛИ ТУРБУЄ НАЗК?

Останнім часом Національне агентство з питань запобігання корупції активізувало свою діяльність, зокрема перевіряються: декларація про доходи 2017 (електронна декларація 2018), декларація про доходи 2018 (електронна декларація 2018), електронна декларація 2019. Одним слово кожна декларація про доходи державного службовця подана за останні 3 роки.

Найбільш розповсюдженим порушенням, які виявляють працівники НАЗК є порушення строків подачі електронних декларацій, як наслідок складання протоколу про корупцію. Однак необхідно пам’ятати, що рішення про притягнення до відповідальності приймає не НАЗК, а суд.

Тому, в разі виявлення корупційного правопорушення, перелік яких передбачений Главою 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення, рекомендуємо звертатись до фахівця з питань захисту в сфері корупційних правопорушень, серед яких, зокрема:

 Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

 Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

 Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень

 Стаття 172-9. Невжиття заходів щодо протидії корупції

 Стаття 172-9-1. Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним спортивним змаганням

 Стаття 172-9-2. Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

Найбільш розповсюдженою все ж таки є практика складання протоколів за ст. 172-6 купап, коментар застосування якої наразі досконало не прописано, що викликає певні труднощі при застосуванні захисту адвокатом з питань корупції.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає перелік адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, але в цій статті зупинимося лише на аналізі підстав оскарження протоколу про адміністративне правопорушення, складеного за порушення вимог фінансового контролю, яке полягало в несвоєчасному поданні без поважних причин декларації особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 172-6 КУпАП).

У цьому випадку законодавець установлює відсутність поважних причин несвоєчасного подання декларації як принципового елементу складу правопорушення. Так, під поважними причинами розуміють неможливість особи подати вчасно декларацію у зв’язку з хворобою, перебуванням особи на лікуванні, унаслідок стихійного лиха (повені, пожежі, землетрусу), технічних збоїв офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання корупції, витребуванням відомостей, необхідних для внесення до декларації, перебуванням (триманням) під вартою тощо.

Водночас адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути накладено протягом трьох місяців із дня виявлення, але не пізніше двох років із дня його вчинення (ч. 3 ст. 38 КУпАП). Продовження перебігу строків накладення адміністративних стягнень законом не передбачено, тому в разі їхнього закінчення провадження у справі підлягає закриттю. Якщо ж на момент розгляду справи в суді закінчилися строки притягнення особи до адміністративної відповідальності, то суд у разі заперечення особою своєї вини чи наявності в її діях складу адміністративного правопорушення повинен дослідити всі обставини справи, установити, чи містить діяння ознаки і склад адміністративного правопорушення, а також чи належить особа до суб’єктів цього правопорушення, чи винна вона в його вчиненні, і лише після цього закрити провадження у справі.

Слід зауважити, що законодавством також не передбачено, протягом якого строку після виявлення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважений суб’єкт повинен скласти відповідний протокол.

Якщо під час вирішення питання про складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, особа звільниться за власним бажанням із посади, пов’язаної з виконанням функцій держави чи місцевого самоврядування, вона не може бути звільнена у зв’язку з притягненням до адміністративної відповідальності.

Відповідно до ст. 277 КУпАП справу про адміністративне корупційне правопорушення розглядають у п’ятнадцятиденний строк із дня одержання судом протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. Цей строк зупиняє суд у разі, якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). Однак законодавець не визначив, чи зупиняється при цьому також і строк накладення адміністративного стягнення.

Частиною 2 ст. 268 КУпАП установлено обов’язкову присутність під час розгляду справи особи, яку притягують до адміністративної відповідальності за ст. ст. 172-4 – 172-9 КУпАП. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано примусовому приводу.

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.05.98 р. № 13 «Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією» у справах цієї категорії суди повинні з’ясовувати в кожній справі такі питання: чи було правопорушення, за яке особу притягують до відповідальності; чи містить діяння склад корупційного правопорушення, передбаченого Законом; чи особа є винною в його вчиненні; чи належить вона до суб’єктів цього правопорушення; чи не містить правопорушення ознак злочину; чи не закінчилися на момент розгляду справи строки, передбачені ст. 38 КУпАП; чи немає інших обставин, що виключають провадження у справі.

Судова практика за несвоєчасно подану е декларацію також сьогодні є неоднозначною, неоднозначною є і застосування ст 38 купап, щодо закриття адміністративного провадження за закінченням строків притягнення до відповідальності.

Тому, виключно фахівець, який розуміється на питання захисту в корупційних правопорушеннях, може об’єктивно визначити момент виявлення корупційного правопорушення, конкретний день виявлення адміністративного правопорушення, термін давності корупційного правопорушення, з метою подальшого оскарження протоколу про корупцію, з урахуванням положень ст 172 6 купап, з урахуванням того, що судова практика

неоднозначна і строки притягнення до відповідальності трактуються по-різному. 

У разі неналежного захисту та не знання своїх прав, як особи щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення може призвести до негативних наслідків.

Таким чином, протокол про корупцію має наслідки, зокрема відповідно до частини першої статті 65 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Тобто, відповідальність за корупційні правопорушення може бути кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення, адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення та дисциплінарна відповідальність за корупційне правопорушення.

Порядок притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності визначений Законом України «Про державну службу». Відповідно до статті 64 вказаного Закону за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом. 

Відповідно до статті 69 Закону України «Про державну службу» для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі — дисциплінарна комісія). Дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», є Комісія. Дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», утворює керівник державної служби у кожному державному органі.

В той же час відповідно до частини третьої статті 65 Закону з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 р. № 950 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 691).

Необхідно розуміти, що відповідальність за корупцію, в тому числі відповідальність за корупційні діяння, відповідальність за корупційні злочини, відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відповідальність за корупційне правопорушення, відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення поняття зовні тотожні, однак мають різну юридичну основу. Що потребує, досконалих знань у цій сфері.

Звертаємо Вашу увагу на чергове позитивне рішення суду, прийняте в інтересах клієнта АБ «PRIKHODKO&PARTNERS». Так, в черговий раз провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП закрито, у зв’язку з закінченням строку притягнення особи до адміністративної відповідальності.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація