"Кожен хто звертається до нас, звільняє себе від думок про своє питання та отримує результат, оскільки ми цінуємо найважливіший ресурс наших клієнтів – час."

Перепельченко Анатолій Олександрович

Заступник керуючого партнера

Адвокат, спеціалізується на нерухомості, корпоративному, податковому, цивільному та договірному праві, а також вирішенні спорів у судовому порядку.

Зв'язатися зараз

Порядок підписання електронних договорів

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 3 Закону України «Про електронну комерцію» електронний договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків і оформлена в електронній формі.

Стаття 652 Цивільного кодексу України дає таке ж визначення: «договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків».

Абзац другий частини 2 статті 639 Цивільного кодексу України передбачає, що договір, укладений за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем за згодою обох сторін вважається укладеним в письмовій формі.

Відповідно до частини 1 статті 181 Господарського кодексу України господарський договір, як правило, існує в вигляді єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощеній формі шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами та іншими засобами електронної комунікації, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлення, якщо законом не встановлено спеціальні норми до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Як бачимо будь-який вид договору, який ми звикли укладати на підставі Цивільного або Господарського кодексів України може мати електронну форму. Договір, укладений в електронній формі, є таким, що укладений у письмовому вигляді (статті 205, 207 Цивільного кодексу України).

Однак важливо, щоб електронний договір включав всі істотні умови для відповідного виду договору, інакше він може бути визнаний неукладеним або недійсним, в зв’язку з недодержанням письмової форми в силу прямої вказівки закону.

В силу частини 1 статті 638 Цивільного кодексу України договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Однак важливо розуміти – в якому конкретному випадку потрібно створювати електронний договір у вигляді окремого електронного документа, а коли досить висловити свою волю за допомогою засобів електронної комунікації.

Метою підписання договору є необхідність ідентифікації підписанта, підтвердження згоди підписанта з умовами договору, а також підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Якщо ми маємо електронну форму договору, то і підписувати його потрібно електронним підписом.

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону України «Про електронну комерцію» моментом підписання електронної правової угоди є використання:

1) електронного підпису або електронного цифрового підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», за умови використання коштів електронного цифрового підпису всіма сторонами електронної правової угоди;

2) електронний підпис одноразовим ідентифікатором, визначеними цим Законом;

3) аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) при письмовій згоді сторін, у якій мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів.

Не кожна електронна правова угода вимагає створення окремого електронного договору у вигляді окремого електронного документа. Електронний договір можна укласти в спрощеній формі, а можна класично – у вигляді окремого документа.

Договір в спрощеній формі шляхом обміну, наприклад, електронними листами та іншими засобами електронної комунікації, або договір, який укладається шляхом приєднання до нього можна підписати з використанням:

1 Електронного підпису

Електронним підписом є дані в електронній формі, які приєднуються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

Наприклад, реєстрація на сайті компанії дає можливість ідентифікувати клієнта, а натискання на віртуальну кнопку “згоден”, “підтверджую”, по суті є електронним підписом.

Таким чином, можна зробити висновок і підписати електронний договір про постачання електричної енергії власником житлового приміщення. Споживач на сайті компанії заповнює необхідні поля електронної форми, завантажує зазначені в ній відскановані документи, ставить галочку в поле підтвердження своєї згоди на укладення договору приєднання і відправляє компанії-енергопостачальника.

  1. Електронного підпису одноразовим ідентифікатором

Електронним підписом одноразовим ідентифікатором є дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, і надсилаються іншій стороні цього договору

Це комбінація цифр і букв, або тільки цифр, або тільки літер, яку ви отримуєте за допомогою електронної пошти у вигляді пароля, іноді в парі “логін-пароль”, або СМС-коду, надісланого на телефон, або іншим способом.

При оформленні замовлення, зробленого під логіном і паролем, формується електронний документ, в якому за допомогою інформаційної системи (веб-сайту інтернет-магазину) вказується особа, яка створила замовлення.

3 Аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису).

При цьому використання факсимільного підпису можливо за письмовою згодою сторін, і наявності у сторін зразків відповідних аналогів власноручних підписів.

Важливо пам’ятати, що проблема таких підписів полягає в тому, що не завжди можливо ідентифікувати особу підписувача, і забезпечити цілісність документа.

Однак специфіка роботи організацій з фізичними особами полягає в тому, що одна зі сторін, як правило, споживач, не має можливості застосування електронного цифрового підпису. Тому такі види електронного підпису мають право бути.

У цьому випадку ризики, пов’язані із застосуванням менш надійного виду електронного підпису, менш істотні, ніж ризики, пов’язані з втратою потенційних покупців і споживачів послуг, які не використовують електронний цифровий  підпис.

Електронний договір у вигляді окремого електронного документа потрібно підписувати шляхом накладання електронного цифрового підпису.

Електронним цифровим підписом (ЕЦП) є електронний підпис, отриманий в результаті криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Підписантом виступає особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа.

Законом України «Про електронний цифровий підпис» встановлено, що саме електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

– електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

– під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису;

– особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному в сертифікаті.

Кожен екземпляр електронного документа з накладеним на нього підписом, визначеної статтею 12 Закону України «Про електронну комерцію», є оригіналом такого документа.

Важливо пам’ятати, що електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

Так, електронні документи в державні звітні органи, документи для участі в державних закупівлях надаються підписані електронним цифровим підписом.

Отримати ЕЦП може фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець в акредитованих центрах сертифікації ключів. Департаменти Державної фіскальної служби України надають ЕЦП на підставі встановленого пакета документа безкоштовно в момент звернення.

Якщо сторони вирішили підписати договір не ЕЦП, а електронним підписом або одноразовим ідентифікатором, необхідно в сам договір включити положення про використання такого підпису, а саме: визначити вид електронного підпису, порядок її накладення та інші важливі умови, пов’язані зі специфікою укладення саме електронного договору.

Автор: Анатолій Перепельченко

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація