"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

ПОДАТКОВІ ЗМІНИ – 2020: ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 16.01.2020 р. ВРУ прийнятий Закон на базі законопроекту № 1210, яким вносяться зміни до ПКУ. Закон досить об’ємний. Хоча сказати, що він передбачає якісь «революційні» зміни, не можна. Велика частина законопроекту присвячена імплементації плану BEPS (деофшоризацію). При цьому назва Закону говорить і про характер змін, що вносяться:

 1. Вартісний критерій основних засобів (ОС) збільшується з 6000 грн. до 20000 грн. (П.п. 14.1.138 ПКУ).

 2. З 20 до 40 млн грн. збільшився поріг річного доходу, що дозволяє не коректувати фінрезультат на податкові різниці. При цьому для таких платників (з річним доходом до 40 млн грн.) Починаючи з 2021 року встановлено річний звітний період. Судячи з перехідних положень, в 2020 році платники, у яких річний дохід понад 20 млн грн., Повинні звітувати ще поквартально.

 3. Прямо прописано, що самозайняті особи, підприємці (на загальній системі і на єдиному податку) зобов’язані утримувати під час виплати доходів нерезидентам так званий податок на репатріацію (в порядку, передбаченому п. 141.4 ПКУ) і зобов’язані подавати в зв’язку з цим декларацію з податку на прибуток з додатком ПН.

 4. Амортизаційна різниця (ст. 138 ПКУ):

 (1) виключений заборону на використання виробничого методу амортизації для розрахунку податкової амортизації;
При цьому встановлені перехідні норми (п. 52 підрозд. 4 розд. XX ПКУ) щодо використання виробничого методу амортизації щодо об’єктів ОС, амортизація яких раніше була розпочата за іншим методом.

 (2) передбачена «прискорена» амортизація. В період з 01.01.2020 р по 31.12.2030 р для розрахунку податкової амортизації ОС:
– для груп 4 (машини та обладнання) та 5 можна застосовувати «скорочений» мінімально допустимий строк корисного використання, що дорівнює двом рокам (основний мінімально допустимий СПИ для таких об’єктів згідно з п.п. 138.3.3 становить 5 років);

– для груп 3 (передавальні пристрої) і 9 – мінімально допустимий строк корисного використання встановлений на рівні 5 років (замість основного – 10 і 12 років).

 Але застосовувати «скорочений» мінімально допустимий строк корисного використання можна тільки за умови, що об’єкти використовуються у власній госпдіяльності і не продаються або передаються в оренду іншим особам. Виняток – тільки для підприємств, для яких надання майна в оренду – основний вид діяльності;

 (3) податкова амортизація не нараховується в період невикористання (експлуатації) ОЗ у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням і консервацією (зверніть увагу: поліпшення в цій статті не названі).

 5. Змінюється підхід до нарахування різниці за відсотковими борговими зобов’язаннями (п. 140.2 ПКУ), але запрацює норма тільки з 1 січня 2021 року. І в порівнянні з першою редакцією різниця буде стосуватися боргових зобов’язань тільки з нерезидентами (незалежно від того, пов’язані вони особи чи ні).

 6. Врегулювати, як саме правонаступник має право врахувати від’ємне значення об’єкта податку на прибуток реорганізованого підприємства (п.п. 140.4.5 ПКУ).

 7. Фінрезультат до оподаткування доведеться збільшувати і на суму штрафних санкцій нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади. Причому не тільки за порушення податкового законодавства, а й за порушення будь-якого законодавства (п.п. 140.5.11 ПКУ).

 8. Передбачена збільшуюча різниця на суму витрат на користь нерезидентів за операціями, які не мають ділової мети (п.п. 140.5.17 ПКУ).

 9. Якщо дохід виплачується нерезиденту в негрошовій формі або не було утримано під час його виплати, то тоді застосовується спеціальна формула розрахунку нерезидентського податку (податку на репатріацію).

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація