Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!

Приходько Андрій Анатолійович
E-mail
advokat@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-00 +38 (098) 007-44-00

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійних експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

НАЛЕЖНІСТЬ ТА ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ ЗДОБУТИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ

 Стадія досудового слідства є найбільш вразливою щодо можливості порушення прав людини. Навіть незважаючи на те, що Кримінальний процесуальний кодекс України достатньо чітко регламентує діяльність органів, які проводять досудове розслідування та слідчі дії, мають місце порушення зазначених прав громадян.

 Досудове слідство є ключовою стадією у кримінальному провадженні, адже від якості розслідування злочину залежить подальший розгляд в суді та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

 Однією з найпоширеніших слідчих дій є обшук. Обшук має бути проведений особою, яка наділена відповідними повноваженнями законом та з дотриманням вимог КПК України, хоча оперативні працівники повинні виконувати відповідні доручення наданих слідчими та прокурорами. На практиці вкрай негативно сприймається правомірність проведення обшуку оперативними працівниками на підставі доручення від слідчого, прокурора або постанови про створення слідчо-оперативної групи.

 Якщо на підприємство прибув слідчий з іншого міста або району для проведення обшуку у кримінальному провадженні, що знаходиться у нього, то в цьому немає порушення закону. В такому разі не можна перешкоджати проведенню слідчих дій, зокрема обшуку. Якщо ж прийшов оперуповноважений з наміром провести обшук у кримінальному провадженні, яке розслідує слідчий з того ж міста або району або іншого населеного пункту, то не варто допускати його до проведення таких дій, посилаючись на те, що обшук у такому випадку зобов’язаний проводити особисто слідчий, а в окремих випадках прокурор.

 За змістом КПК України, слідчий, прокурор має право щодо розслідуваних ним проваджень давати органам дізнання доручення і вказівки про проведення слідчих дій. Але в будь-якому випадку слідчий особисто повинен бути присутнім при проведенні обшуку і керувати всіма діями, а оперативні співробітники йому сприяти.

 Оперативні працівники можуть проводити слідчі дії самостійно і без слідчого тільки у випадку, якщо кримінальне провадження розслідується слідчим з іншого міста чи району або того самого населеного пункту та якщо у цих оперативних співробітників є окреме письмове доручення на проведення слідчих дій, які у КПК України не містять чіткого переліку уповноважених суб’єктів на їх проведення, а саме – слідчого або прокурора, так як це передбачено для обшуку.

 Грубі порушення норм кримінального-процесуального кодексу під час проведення обшуку ставить під сумнів не тільки законність обмеження прав та свобод учасників процесу, а й в цілому кінцевий результат кримінального провадження.

 Таким чином, з урахуванням зазначеного звернемо увагу, що критеріями допустимості доказів, отриманих за результатами проведення обшуку, є:

 збирання доказів уповноваженою особою;

 отримання у передбаченому законом порядку;

 законність джерела доказу;

 належна фіксація ходу та результатів відповідної процесуальної дії.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація