Я особисто гарантую, що ми чесно і порядно виконаємо свою роботу!

Приходько Андрій Анатолійович
E-mail
advokat@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (093) 007-44-00 +38 (098) 007-44-00

Адвокат, доктор юридичних наук, визнаний медійних експерт з юридичних питань, юридичний радник відомих політиків та бізнесменів.

Зв'язатися зараз

Момент виявлення корупційного правопорушення

В Узагальненні судової практики розгляду судами справ про корупційні адмінправопорушення за 2015 рік та перше півріччя 2016 року судам потрібно визначити момент вчинення правопорушення та момент виявлення правопорушення. Дане твердження пов’язано з тим, що законодавчі акти не передбачають того, що саме необхідно вважати моментом виявлення корупційного правопорушення.
Також згідно з листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Щодо притягнення до адміністративної відповідальності за окремі правопорушення, пов’язані з корупцією» зазначається, що для визначення початку перебігу строку давності притягнення особи до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, важливу роль відіграють як день вчинення, так і день виявлення правопорушення.
У НАЗК склалася практика, відповідно до якої фактичним моментом виявлення правопорушення слід вважати дату з’ясування всіх необхідних даних та складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Відповідно до пункту 2 Розділу 2 Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, НАЗК здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі, зокрема, самостійного виявлення Національним агентством факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування відповідно до даних Реєстру. Саме на даній підставі було виявлено факт несвоєчасного подання деклараціїодним з клієнтів АБ «Приходько та партнери», головним спеціалістом відділу контролю за своєчасністю подання декларацій Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК. 
Подальший аналіз протоколу дає підстави стверджувати, що: «Особа подала декларацію лише після його повідомлення НАЗК листами від 29.11.2018 року № 44-01/57729/18 та № 44-01/57730/18 про факт неподання ним цієї декларації». Таким чином, на підставі аналізу протоколу приходим до висновку, що НАЗК стало відомо про факт неподання декларації не пізніше дати повідомлення особи про неподання декларації, про що свідчить дата вихідної кореспонденції у вищезазначених листах, що містяться в матеріалах справи.
Саме такої позиції і притримується судова практика, у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 172-6 КУпАП, зокрема:
  1. Устинівським районним судом у постанові від 29.01.2019 по справі № 403/375/18 було зазначено: «суддею встановлено, що факт виявлення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передував складанню протоколу№ 106/18 від 07.06.2018 року, а тому інформація, викладена в ньому, щодо дати виявлення правопорушення (07.06.2018 року) спростовується доданими до протоколу доказами.
  2. Тернопільським міськрайонним судом у постанові від 13.02.2019 по справі № 607/26355/18 було зазначено: «Фактичним моментом виявлення вчинених ОСОБА_1 адміністративних правопорушень пов'язаних з корупцією передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, є 26 жовтня 2018 року, що стверджується штемпелем вхідної кореспонденції, який міститься на повідомленні Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК. Таким чином Суд наголошує, що моментом фактичного виявлення адміністративного правопорушення ОСОБА_1 не може бути дата складання даних адміністративних протоколів».
  3. Устинівським районним судом у постанові від 01.02.2019 по справі № 403/489/18 було зазначено: «Факт виявлення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передував складанню протоколу № 163/18 від 27.07.2018 року, а тому інформація, викладена в ньому, щодо дати виявлення правопорушення (27.07.2018 року) спростовується доданими до протоколу доказами».
  4. Сквирським районним судом у постанова від 05.12.2017 по справі № 376/2755/17 було зазначено: «суд вважає, що фактичним моментомвиявлення працівниками поліції вчиненого ОСОБА_4 правопорушення є дата складання рапорту відповідальної особи про виявлене правопорушення 24 липня 2017 року, а не дата складання і підписання протоколу 25 вересня 2017 року».
  5. Апеляційним судом Київської області у постанові від 29.01.2018 № 379/1255/17 було зазначено: «Висновки суду першої інстанції про те, що моментом виявлення вказаного правопорушення слід рахувати рапорт оперуповноваженого відділу протидії злочинам від 20.07.2017 року, апеляційний суд вважає правильними, оскільки як вбачається із змісту вказаного рапорту посадова особа поліції конкретно вказує, що ОСОБА_2, будучи суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. При цьому, у рапорті зазначено конкретні обставини вчинення вказаного правопорушення».
  6. Солом’янським районним судом м. Києва у постанові від 08.02.2019 року по справі № 760/187/19 було зазначено: «Однак, суд із висновком НАЗК не погоджується, оскільки як вбачається з повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування № 07/29165/18 від 27.06.2018 року вбачається, що факт несвоєчасного подання ОСОБА_1 декларації було виявлено ще 27.06.2018 року. Отже, датою виявлення адміністративних правопорушень суд вважає дату 27.06.2018 року, тобто дату надсилання повідомлення».
Таким чином, можна говорити про усталену практику судів з приводу того, що моментом виявлення правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 172-6 КУпАП є не дата складення протоколу, а дата, коли уповноважений суб’єкт дізнався про факт неподання відповідної декларації, тобто надсилання повідомлення в порядку частини 3 статті 49 Закону України «Про запобігання корупції». 
Відповідно до частини 3 статті 38 КУпАП, адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення. Пунктом 7 статті 247 КУпАП передбачено, що провадження у справі про адміністративне правопорушення підлягає закриттю, якщо на момент розгляду справи закінчився строк, передбачений статті 38 КУпАП.
Відповідно до постанови Пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією» № 13 для своєчасного, всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин справи судам необхідно звертати увагу на роз’яснення в кожній справі таких питань, зокрема чи не закінчилися на момент розгляду справи строки, передбачені ст. 38 КУпАП.
Оскільки фактичним моментом виявлення правопорушення, вчиненого клієнтом АБ «Приходько та партнери» за ч. 1 статті 176-2 КУпАП є 29.11.2018 року (дата надсилання повідомлення про факт неподання декларації), то станом на 02.04.2019 пройшов тримісячний строк з дня його виявлення в розумінні статті 38 КУпАП, а тому провадження по справі підлягає закриттю у зв’язку з закінченням строків накладення адміністративного стягнення.
Крім того, відповідно до пункту 3 Висновку Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України «Щодо встановлення вини особи під час закриття провадження про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності», під час закриття провадження у справах про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності, передбачених статтею 38 КУпАП, вина особи не встановлюється.
20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація