"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

КОРИГУВАННЯ ВІД МФУ В МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 Міністерство Фінансів України внесло незначні зміни в порядок Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку, а саме:

 – в облікову політику підприємства, в якій для більш достовірної інформації в бухгалтерській та фінансовій звітності, повинна змінюватися з року в рік, як правило з початку року (в юридичній компанії «Приходько і партнери», працюють кваліфіковані юристи, які грамотно складуть Вам облікову політику ), де на рахунках класу 9 ведуться всіма підприємствами з використанням класу рахунків 8 «Витрати за елементами»;

– МФУ рекомендують прописати платникам ПДВ, у своїй обліковій політиці, ведення обліку ПДВ; малим підприємствам потрібно визначиться, за якою формою фінансової звітності вони звітуватимуть в статистику;

– доцільно описати в наказі затвердженим директором про облікову політику методику визначення теперішньої вартості довгострокової заборгованості.

– редагування в рекомендаціях з бухгалтерського обліку Основних Засобів – групи 8 «Багаторічні насадження» відносяться і плодоносні рослини;

– зміни відбулися і в наказі, створеним керівником підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію, про те що ліквідаційну вартість Основних Засобів визначає комісія;

– виключили індексацію основних засобів;

– відкоригували відображення в обліку повернення орендодавцю орендованих у складі цілісних майнових комплексів (ЦВК) основних засобів:

 * Дт 685 – Кт 311 (повернення орендодавцю залишку невикористаних амортизаційних відрахувань).

 * Дт 48 – Кт 685 (залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю).

 – в обліку запасів, виключили вимогу «місце складання» в реквізити закупівельного акта.

 – в методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку про фінансові витрати, додали, що в цьому порядку вони не поширюються на мікро; малі підприємства; неприбутковим організації;

– підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат згідно з податковим законодавством; складові звітність за МСФЗ, а також на представництва іноземних суб’єктів.

– в бухгалтерському обліку про спільну діяльність, виключили в методичних рекомендації підприємства, які складають звітність за МСФЗ.

 І наостанок, мабуть саме гучне нововведення, яке часто обговорюють в мережі, це наказ Міністерства Фінансів України № 379 від 16.09.2019 р, він змінив П (С) БО 10 «Дебіторська заборгованість», і П (С) БО 11 «Зобов’язання ». Саме він запустив в дію процес дисконтування всіх довгострокових заборгованостей, включаючи в себе і дебіторську, і кредиторську заборгованість. Іншими словами, на дату балансу, будь-яку довгострокову заборгованість, обов’язково потрібно відображати за теперішньою вартістю – не важливо, процентні вони, або безпроцентні. Іншого виходу немає – в балансі такі заборгованості відображаються виключно за теперішньою вартістю.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація