E-mail
petryk@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-01

Керівник практики міграційного права, магістр права, експерт у сфері міграційного права.

Зв'язатися зараз

Громадянство. Підстави набуття

Громадянство України – це стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою, заснований на юридичному визнанні державою цієї особи громадянином України, внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав й обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією та законами України.

Ознаками громадянства як певного зв’язку особи з державою є:

1) правовий характер;

2) необмеженість у просторі й часі;

3) максимальний характер взаємних прав та обов’язків.

Підстави набуття громадянства України:

 1. за народженням;
 2. внаслідок усиновлення;
 3. внаслідок поновлення у громадянстві;
 4. внаслідок установлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 5. за територіальним походженням;
 6. внаслідок прийняття до громадянства;
 7. внаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування;
 8. внаслідок установлення батьківства;
 9. на підставі перебування у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 10. за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Повноваження органів та організацій, які беруть участь у вирішенні питань громадянства. У вирішенні питань громадянства беруть участь такі органи й організації:

 1. Президент України: ухвалює рішення і видає укази відповідно до Конституції України і Закону України «Про громадянство України»; визначає порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання ухвалених рішень; затверджує Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства.
 2. Комісія з питань громадянства при Президенті України: розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід із громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президентові України щодо задоволення цих заяв та подань; повертає документи про прийняття до громадянства України чи про вихід із громадянства України уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для їх оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України; контролює виконання рішень, ухвалених Президентом України з питань громадянства.
 3. Органи МВС України: ведуть облік осіб, які набули громадянство і припинили громадянство України; постановляють рішення про оформлення набуття громадянства України й видають відповідні документи; приймають заяви з питань громадянства, перевіряють їх та надсилає Комісії; готують подання про втрату особами громадянства України; виконують рішення Президента України з питань громадянства; вилучають в осіб, громадянство України яких припинено, відповідні документи.

Для того щоб отримати громадянство, радимо всім бажаючим звернутися до фахівців міграційного відділу юридичної компанії «Приходько та Партнери» для консультації та підготовки всіх документів.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація