"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

ФІНЗВІТНІСТЬ ЗА 1-Й КВАРТАЛ: ХТО І В ЯКОМУ КОМПЛЕКТІ ЇЇ СТАНОВИТЬ

У цій статті обговоримо організаційні моменти, пов’язані з подачею фінзвітності за 1 квартал 2019 року. Хто зобов’язаний складати і подавати проміжну фінзвітність? Який комплект проміжної фінзвітності? Особливості її подання підприємствами, які звітують за МСФЗ.

Хто зобов’язаний складати. Закон про бухоблік наказує підприємствам, крім річної фінзвітності, складати проміжну фінзвітність за результатами першого кварталу, першого півріччя та дев’яти місяців.
Але є щасливчики, які звільнені від цього обов’язку. Порядок № 419 дозволяє Нескладуване і не подавати квартальну (проміжну) фінзвітність: неприбутковим організаціям, підприємствам-єдиноподатникам групи 3, малим і мікропідприємств.

Нагадуємо важливий нюанс з приводу «міграції» між категоріями велике / середнє / мале / мікропідприємств. Для переходу в іншу категорію підприємств ми повинні як мінімум два роки поспіль Не Відповідати критеріям попередньої категорії.

У перший раз ми себе класифікували (віднесли в ту чи іншу групу підприємств) в 2018 році за підсумками річної фінзвітності за 2017 рік. Тому якщо за даними річної фінансової звітності за 2017 рік ми, наприклад, мікропідприємства, то таким залишаємося і в 2019 році. Навіть якщо за показниками фінансової звітності за 2018 рік ми в групу «мікро-» вже не вписалися. І тільки якщо за показниками фінансової звітності за 2019 рік ми знову не будемо відповідати критеріям «мікро-», то з 2020 року ми цю групу таки покинемо.

При цьому відносно мікро- і малих підприємств слід відзначити, що якщо вони є платниками податку на прибуток – високодоходнікамі (подають квартальну декларацію з податку на прибуток), то їм не піти від складання квартальної фінзвітності. Пов’язано це з тим, що фінзвітність – невід’ємна частина (додаток) декларації з податку на прибуток. На це звертав увагу і Мінфін в листі від 21.02.2017 р № 11130-02-2 / 4779.

Новостворені підприємства для визначення своєї групи застосовують показники на дату складання першої річної фінансової звітності. Так говорить ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік. Виходить, проміжна фінансова звітність за 2019 рік знову створеним підприємством не подається, оскільки визначитися з належністю до конкретної категорії вони зможуть лише за підсумками першої річної фінансової звітності. Знову ж з податку на прибуток новачки теж «всередині» року не звітують.

Куди подавати? Квартальну фінзвітність слід подавати: органам статістікі- не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (не пізніше 25 квітня 2019 роки; 25 липня 2019 роки; 25 жовтня 2019 року); податківцям – разом з квартальною декларацією з податку на прибуток, т. е. протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем ​​звітного кварталу (не пізніше 10 травня 2019 року, 9 серпня 2019 року, 11 листопада 2019 року).
Якщо ви здаєте звітність в електронному вигляді, то вона подається через «Єдине вікно подання електронної звітності» відразу і в статистику, і податківцям.

Єдине відзначимо, що якщо ви мікро- або мале підприємство – платник податку на прибуток – високодоходнік (т. Е. Повинні подавати разом з квартальною декларацією з податку на прибуток і фінзвітність), то в статистику проміжну звітність ви не зобов’язані подавати. Тому при подачі квартальної фінзвітності ви орієнтуєтеся на граничні терміни подання квартальної декларації з податку на прибуток.

Комплект фінзвітності. Він відрізняється у підприємств, що подають звітність за П (С) БО, і тих підприємств, які складають звітність за МСФЗ. Підприємствам, що становить звітність по П (С) БО, промежуточнуюфінотчетность дозволено подавати тільки в складі двох форм: Балансу (Звіт про фінансовий стан) і Звіту про фінрезультати (Звіту про сукупний дохід). При цьому важливо вибрати для себе (в залежності від того, хто ви: «мікро-, мале або середнє / велике») правильні форми фінзвітності. Це щоб потім не виникало питань з приводу прийняття / неприйняття тієї ж декларації з податку на прибуток. А ось підприємства, які звітують по МСФО, в складі проміжної отчетностідолжни подавати всі форми фінзвітності. На це звертали увагу ДФСУ і Мінфін. Адже дві форми звітності в складі проміжної звітності Порядок № 419 дозволяє подавати тільки підприємствам, що становить фінзвітність по НП (С) БО.
Власне кажучи, це відповідає і вимогам МСФЗ. Відповідно до § 4 МСБО 34 проміжна фінзвітність – це фінзвітність, яка складається або з повного комплекту фінансової звітності (визначеного в МСБО 1), або з комплекту короткої фінзвітності за проміжний період. При цьому комплект короткої проміжної фінзвітності повинен включати як мінімум такі компоненти:

1) короткий звіт про фінансовий стан;

2) короткий звіт або короткі звіти про прибуток або збиток або інший сукупний дохід;

3) короткий звіт про зміни у власному капіталі;

4) короткий звіт про рух грошових коштів;

5) деякі пояснювальні примітки.

Тобто МСФЗ вимагають подачі в складі проміжної фінзвітності всіх форм звітності, нехай і в скороченому вигляді.

Окрему увагу слід звернути на «комплектність» фінзвітності для тих підприємств, у яких звітність за 2019 рік є першою звітністю по МСФО (т. Е. У яких дата переходу на МСФЗ – 01.01.2018 р). Слід зазначити, що відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» вимоги цього стандарту застосовуються не тільки до річної фінансової звітності, а й до кожного проміжного звіту (якщо такий звіт складається) за частину періоду, охопленого його першими фінзвітністю, складеної за МСФЗ. Інакше кажучи, і проміжна фінзвітність за 2019 рік (т. Е. Звітність за 1 квартал, півріччя та 9 місяців 2019 роки) також повинна складатися з урахуванням вимог МСФЗ 1.

А це значить, що ми повинні забезпечити порівняльну інформацію за МСФЗ для звітності за 1 квартал 2019 роки (півріччя, 9 місяців), трансформовану по МСФО. Тобто фінзвітність за 1 квартал 2019 року біля підприємств, для яких першим звітним періодом по МСФО є 2019 рік, повинна включати:

– Звіт про фінансовий стан (Баланс) на 31.03.2019 р (складений за МСФЗ) + порівняльну інформацію до нього – Баланс на 01.01.2018 р + Баланс на 31.12.2018 р, трансформовані за МСФЗ;

– Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід – за 1 квартал 2019 года + порівняльну інформацію до нього – Звіт про фінрезультати за 1 квартал 2018 року, трансформований по МСФО;

– Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал за 1 квартал 2019 года + порівняльну інформацію до цих звітів – ці ж звіти за 1 квартал 2018 року, трансформовані за МСФЗ;

– примітки до фінзвітності. При цьому за вимогами МСФЗ 1 (§ 32) примітки, які подаються до проміжної фінзвітності першого звітного періоду за МСФЗ, повинні містити узгодження показників за даними П (С) БО і МСФЗ (узгодження власного капіталу та загальної сукупного прибутку) для відповідного порівняльного періоду за 2018 рік.

МСФЗ-особливості подачі отчетності.Закон про бухоблік наказує МСФЗ-зобов’язаним підприємствам починаючи зі звітності за 2019 рік подавати фінансову звітність в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами. Формально ця вимога поширюється і на звітність за 1 квартал 2019 року. Подаватися звітність повинна в центр збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР. Але поки з технічних причин подача звітності по таксономії в єдиному електронному форматі відкладається. Тому поки МСФЗ-зобов’язаним підприємствам нічого не залишається, як звітувати «по-старому», використовуючи нацформи звітності. Хоча НКЦБФР в своєму листі від 07.02.2019 р № 16/3318-П вказувала на те, що фінзвітність вже за 1 квартал 2019 року треба подавати по таксономії. Нагадаємо, що Мінфін, Нацкомфінпослуг і НКЦБФР схвалила таксономию UA XBRL МСФЗ. Опублікована вона (у вигляді переліку файлів) на сайті Мінфіну і сайтах регуляторів: Нацкомфінпослуг і НКЦБФР.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація