Фото: Фінансова звітність підприємства: як складати та подавати

"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна
E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-64

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку.

Зв'язатися зараз

Фінансова звітність підприємства: як складати та подавати

Час прочитання: 4 хв.

Фінансова звітність відображає фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Вона надає важливу інформацію для прийняття управлінських рішень, залучення інвестицій та виконання законодавчих вимог. Поговоримо про те, як складати та подавати фінзвітність в Україні.

Що таке фінансова звітність?

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про:

 • фінансовий стан підприємства
 • результати діяльності
 • рух грошових коштів

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Склад фінансової звітності

Повний комплект фінансової звітності включає:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) - форма №1
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - форма №2
 • Звіт про рух грошових коштів - форма №3
 • Звіт про власний капітал - форма №4
 • Примітки до фінансової звітності

Для суб'єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності передбачені спрощені форми звітності.

Проконсультуватися з фахівцем щодо фінзвітності

Хто зобов'язаний складати фінансову звітність?

фінансова звітність

Фінансову звітність зобов'язані складати:

 • Підприємства всіх форм власності
 • Бюджетні установи
 • Банки та інші фінансові установи
 • Громадські об'єднання, профспілки, політичні партії

Складання фінансової звітності

Перед складанням фінансової звітності необхідно провести ряд підготовчих заходів:

 1. Перевірка первинних документів - виявляємо необроблені документи, якщо такі є, і вносимо всі дані до регістрів бухобліку.
 2. Нарахування амортизації для установ, які нараховують амортизацію щоквартально
 3. Узагальнення облікових даних - підбиття підсумків за субрахунками, складання оборотних відомостей, закриття меморіальних ордерів та регістрів аналітичного обліку, перенесення даних до книги "Журнал-Головна".
 4. Визначення фінансового результату - закриття субрахунків доходів і витрат і визначення сальдо за субрахунком фінансових результатів.
 5. Складання бюджетної звітності (для бюджетних установ).

Після цього складаємо Баланс (форма №1-дс). Ось , що треба знати, заповнюючи цю форму:

 • Відображати активи, якщо їх оцінка достовірна і очікуються економічні вигоди
 • Включати витрати на придбання активів, які не можна відобразити в балансі, до витрат періоду
 • Відображати зобов'язання, якщо їх оцінка достовірна і ймовірне зменшення економічних вигод
 • Відображати власний капітал і фінрезультат одночасно з активами і зобов'язаннями
 • Забезпечити тотожність даних на початок періоду з даними на кінець попереднього періоду
 • Не відображати доходи і витрати (вони списуються на фінрезультат)
 • Не включати дані за позабалансовими рахунками

Заповнюємо Звіт про фінансові результати (форма №2-дс).

Отримати консультацію бухгалтера

Принципи складання фінансової звітності

При складанні фінансової звітності слід дотримуватися таких принципів:

 • Автономності підприємства
 • Безперервності діяльності
 • Періодичності
 • Історичної (фактичної) собівартості
 • Нарахування та відповідності доходів і витрат
 • Повного висвітлення
 • Послідовності
 • Обачності
 • Превалювання змісту над формою
 • Єдиного грошового вимірника

Терміни подання фінансової звітності

 • Квартальна звітність подається не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом
 • Річна звітність подається не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним
 • Для підприємств, що складають консолідовану звітність, термін подання - не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним

Куди подається фінансова звітність?

Фінансова звітність подається:

 • Органам, до сфери управління яких належать підприємства
 • Трудовим колективам на їх вимогу
 • Власникам (засновникам) відповідно до установчих документів
 • Органам державної статистики
 • Органам Державного казначейства (щодо використання бюджетних асигнувань)

Розрахувати вартість послуги зі складання фінзвітності

Особливості складання звітності за МСФЗ

фінзвітність правила складання

Деякі категорії підприємств зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами (МСФЗ). До них належать:

 • Публічні акціонерні товариства
 • Банки
 • Страховики
 • Підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення

Звітність за МСФЗ складається на основі таксономії, затвердженої Міністерством фінансів України.

Після складання звітності необхідно провести перевірку її показників згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Міністерством фінансів.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання звітності

За порушення термінів подання фінансової звітності передбачені штрафні санкції:

 • Для податкових органів - штраф 340 грн за кожне неподання або несвоєчасне подання (1020 грн при повторному порушенні)
 • Для органів статистики - штраф 170-255 грн (255-425 грн при повторному порушенні протягом року)

Складання фінансової звітності - це не просто формальність, а відповідальний процес, що вимагає глибоких знань та пильної уваги до деталей, особливо враховуючи постійні зміни у законодавстві. Навіть незначна помилка, як-от одруківка чи неправильно вказана цифра, може мати серйозні наслідки, включаючи штрафні санкції.

"Приходько та Партнери" пропонує взяти на себе весь комплекс робіт з підготовки фінансової звітності, забезпечуючи точність, відповідність нормативним вимогам та оптимізацію фінансових процесів вашого підприємства. Для консультації заповніть форму нижче.

Розрахувати вартість допомоги:

1 питання

Вашою справою займалися інші юристи?

Так
Ні

2 питання

Ви знаходитесь в Києві чи Київській області?

Так
Ні

3 питання

Юридична допомога Вам потрібна терміново?

Так
Ні
E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-64

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку.

Зв'язатися зараз
Наскільки стаття була корисною? Оцініть:

5

Кількість оцінок:

12

20%
знижка
Якщо ми не
передзвонимо
протягом дня
Консультація
Юридична компанія
Залиште заявку на юридичну допомогу прямо зараз:
Найкращі юристи
Чесна ціна
Працюємо швидко
Онлайн / офлайн консультація