E-mail
kravchenko@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-02

Юрист практики нерухомості, будівництва та земельного права

Зв'язатися зараз

ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПРИ ВІДЧУЖЕННІ ДІЛЯНКИ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ: ОБОВ’ЯЗКОВА ЧИ НІ?

Як передбачено чинним законодавством, що перехід права власності за допомогою укладання цивільно-правових угод, здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України.

Основоположними засадами цивільного законодавства є, свобода договору. Що передбачає, свободу положень договору, вільний вибір контрагента та визначення умов договору з урахуванням умов цього Кодексу та інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту.

Статтею 632 цього Кодексу передбачено, що ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.

Згідно з частиною четвертою статті 201 Кодексу експертна грошова оцінка використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

Разом з цим правові засади проведення оцінки земель регламентовано Законом України «Про оцінку земель», де міститься перелік випадків обов’язковості проведення грошової оцінки земельних ділянок:

  • відчуження та страхування таких, що мають державне або комунальне право власності;
  • передача в іпотеку земельної ділянки державної чи комунальної власності; відповідно до закону;
  • встановлення вартості земельних ділянок, що належать державній або комунальній власності, у випадку внесення таких до статутного капіталу товариства;
  • встановлення вартості земельних ділянок, що належить до державної або комунальної власності.

Грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін договору. Договори про перехід права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.

Відповідно до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус не вимагає звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка відчужується юридичною особою.

Нотаріус під час посвідчення правочинів з продажу (обміну) об’єктів нерухомості нотаріус перевіряє зміст електронної довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості на достовірність даних про об’єкт нерухомості, унікальний реєстраційний номер та дату формування цієї довідки або реєстрації звіту про оцінку в Єдиній базі та наявність присвоєного йому унікального реєстраційного номера, а також звіряє інформацію про суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача) та ринкову вартість об’єкта нерухомості, які містяться у звіті про оцінку, з даними Єдиної бази.

Таким чином, під час посвідчення правочинів з продажу (обміну) об’єктів нерухомості нотаріус з метою внесення до Єдиної бази інформації про ціну предмета правочину повинен перевірити реєстрацію електронної довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості, а у разі якщо в Єдиній базі реєструвався Звіт про оцінку, перевірити його реєстрацію.

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація