"Бережемо найголовніше: Ваш час, Ваші нерви, Ваші гроші."

Ворожбітова Кристина Юріївна

Головний Бухгалтер

E-mail
vorozhbitova@prikhodko.com.ua
Номери телефонів
+38 (073) 007-44-10

Провідний фахівець з досвідом практичної діяльності в галузі економіки та бухгалтерського обліку

Зв'язатися зараз

АКЦЕНТИ ПОДАТКІВЦІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ РЕАЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

 В ході проведення перевірок Департаментом податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування особлива увага приділяється дослідженню походження придбаних суб’єктом господарювання товарів (робіт, послуг), реальності та можливості здійснених ним операцій.

 Зокрема, під час перевірки реальності проведених суб’єктом господарювання операцій увага приділяється:

– даним про походження товарів (чи вироблялись, ким і коли, наявність сертифікатів виробника та походження);

– даним про рух товарів від постачальника до покупця (транспортування, зберігання, приймання, в т.ч. встановлення посадових осіб, що брали участь в цьому процесі);

– даним, щодо використання придбаних ТМЦ в подальшій діяльності (реалізація (експорт), участь у власному виробничому процесі або господарській діяльності);

– доказам отримання активу (ТМЦ) саме у вказаного у первинних документах контрагента – постачальника;

– поясненням посадових осіб (представників посадових осіб) контрагентів – постачальників про реальність або нереальність певної операції (надання третьою стороною пояснень та їх документального підтвердження в повному обсязі на запит контролюючого органу про проведення зустрічної звірки);

– даним щодо історії налагодження господарських зв’язків між платником податків та його  контрагентом;

– доказам щодо технічно можливості виконання господарської операції з урахуванням фактичних господарських ресурсів постачальника (наявність виробничих потужностей, персоналу, приміщень) і фактичного змісту операції (чи необхідні спеціальні навички персоналу для її вчинення, чи достатньо власних або залучених засобів, часу та спеціального обладнання тощо);

– наявності штату працівників у контрагента або відповідних договорів на субпідряд із третіми особами.

В результаті аналізу зазначених даних робиться висновок щодо реальності проведених суб’єктом господарювання операцій з придбання товарів (робіт, послуг).

20%
знижка
Якщо ми не передзвонимо протягом дня
Консультація