Захист свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого на всіх стадіях кримінального процесу

ЗАХИСТ ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО АБО ПІДСУДНОГО

Захисником у кримінальному процесі є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру.

Адвокат – це не представник і не юрист.

Законні представники – це батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності — опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім’ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний.

Юрист (представник) – особа, яка має юридичну освіту (закінчила вуз за спеціальністю «правознавство») та представляє Ваші інтереси на підставі довіреності.

В кримінальному процесі Ваші інтереси може представляти виключно адвокат або законний представник.

Адвокат користується процесуальними правами особи, яку він захищає, крім окремо встановлених випадків.

Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного обвинуваченого.

Захисник має право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до́ першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – такі ж побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають можливість прослуховування чи підслуховування. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх службові особи зобов’язані виконувати законні вимоги захисника.

Адвокат

Повноваження захисника на участь у кримінальному провадженні підтверджуються:

  • свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю;
  • ордером, договором із захисником або дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

ВАЖЛИВО!

Кримінальний процес не дозволяє робити помилки. Неправильні свідчення або дії можуть потім призвести до негативних, і що важливо невиправних наслідків.

Важливо, щоб Ваш адвокат не просто знав закони, а мав досвід роботи та досконало знав методи та психологію діяльності правоохоронних органів.

Оперативні працівника та слідчі, зазвичай, з метою отримання інформації або спонукання Вас до певних дій, можуть надати вам не повну або спотворену інформацію. Пам’ятайте, що правоохоронні органи працюють на показник, а показник – це максимальна кількість обвинувальних вироків.

Завдяки досвіду роботи нашої команди в оперативних, слідчих підрозділах та прокуратурі, Ви будете завжди на крок попереду.

 

Поділіться в