ПЕРЕВІРКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  • Аналіз бухгалтерського, податкового обліку Клієнта, виявлення відсутніх документів, перевірка наявних? на законність і правильність оформлення
  • Обробку, систематизацію первинних документів (рахунків, накладних, платіжних доручень, касових звітів і ордерів і т.д.)
  • Звірка з контрагентами, в т.ч. з податковими органами і позабюджетними фондами
  • Підготовка і здача уточнених податкових декларацій, або простроченої звітності
  • Формування архіву електронної бази бухгалтерського обліку за зазначений в Договорі період


Як це працює?

  • Замовлення послуги on-line
  • Отримання бухгалтерської консультації та аналізу документів
  • Гарантоване своєчасне виконання надання послуг
  • Повна конфіденційність взаємовідносин

Думка експерта:

Відновлення обліку і документації, є необхідністю для стабільної та успішної роботи компанії. Відновлення обліку – складна і трудомістка процедура, що вимагає високої кваліфікації, і практичного досвіду фахівців. Потреба в такій послузі може виникнути у юридичної особи, або фізичної особи у разі: втрати або спотворення даних бухгалтерського або податкового обліку, розкрадання або часткового (повного) знищення документації (не обов’язково бухгалтерської) і т.д .. Відновлення бухгалтерського і податкового обліку являє комплексну послугу по приведенню первинної документації та регістрів відповідно до вимог законодавства. Відновлення обліку може бути повне або часткове (окремих ділянок обліку або операцій). Послуги з відновлення обліку, що надаються компанією Приходько і Партнери включають себе наступні етапи: укладення договору на відновлення бухгалтерського обліку; збір, обробка та сортування первинних документів; аналіз документації та звітності замовника, на підставі якої здійснюється відновлення; при необхідності, проводиться повна інвентаризація запасів, розрахунків і грошових коштів; виконується безпосередньо відновлення первинної документації; відновлюється база даних, якщо бази даних є в наявності; обговорення необхідності і доцільності складання і здачі уточнюючої звітності; складання та надання уточнюючих податкових декларацій і розрахунків до податкової служби. Після відновлення бухгалтерського і податкового обліку в разі потреби можуть бути надані консультації по веденню бухгалтерського обліку підприємства в подальшому.

Вартість відновлення бухгалтерського обліку визначається індивідуально, залежно від складності ситуації і обсягу майбутніх робіт.

Кристина Ворожбітова

З’ЯВИЛИСЯ ЗАПИТАННЯ?

ОТРИМАЙТЕ ВІДПОВІДІ ЗА ТЕЛЕФОНОМ:

+38 044 499 00 15

+38 098 007 44 00

Поділіться в