Оптимізація оподаткування

 

Податкова оптимізація – діяльність, що реалізується платником податку з метою зниження податкових виплат.

 

 

 

Головне завдання фінансового менеджменту – фінансова оптимізація, тобто вибір найкращого шляхи управління фінансовими ресурсами підприємства, а також залучення зовнішніх джерел фінансування.

 

 

Класифікація податків з метою їх оптимізації

 

 

Класифікація відштовхується від положення податку щодо собівартості:

 

  • Податки, які перебувають «всередині» собівартості. Зменшення таких податків призводить до зниження собівартості і до збільшення податку на прибуток. У результаті ефект від мінімізації таких податків є, але він частково гаситься збільшенням податку на прибуток.
  • Податки, які перебувають «поза» собівартості (ПДВ). Мінімізація виплат по ПДВ полягає не тільки в мінімізації виручки (з якою виплачується ПДВ), але і в максимізації ПДВ, який йде в залік (ПДВ, сплачений всім ланцюжком постачальників) і компенсується компанії.
  • Податки, які перебувають «над» собівартістю (Податок на прибуток). Для цих податків слід прагнути до зменшення ставки (шляхом заміни особи з юридичної на фізичне або юрисдикції) і формальному зменшення оподатковуваної бази. При цьому можливе збільшення податків «всередині» собівартості.
  • Податки, сплачувані з чистого прибутку. Для цих податків прагнуть до зменшення ставки й оподатковуваної бази.

 

 

Що таке оптимізація і які є методи оптимізації податків?

 

 

Оптимізація оподаткування підприємства може здійснюватися із застосуванням різних методів в різних сферах діяльності і організації роботи підприємства. Це може бути:

 

  • оптимізація доходів і витрат, в тому числі витрат на заробітну плату найманим працівникам та різні соціальні відрахування;
  • оптимальний розподіл доходів і витрат між учасниками холдингу, концерну і т.д.;
  • оптимізація податкового навантаження в рамках укладених угод (при підписанні договорів поставки, лізингу, зберігання, агентських угод і т.д.), в тому числі за допомогою правильного вибору предмета договору, раціонального структурування господарських операцій;
  • максимальне використання податкових звільнень і податкових пільг;
  • використання можливості відстрочити або розстрочити виплату податкового зобов’язання;
  • використання офшорів (відкриття рахунків, проведення операцій, реєстрація суб’єктів господарської діяльності).

 

 

 

 

Компанія «Приходько та Партнери» спеціалізується на наданні юридичних послуг бізнесу, в тому числі в області оптимізації та планування оподаткування. Метод оптимізації підбирається для кожного клієнта індивідуально, з урахуванням особливостей його діяльності, системи оподаткування та інших факторів. Багаторічний позитивний досвід роботи наших адвокатів і десятки клієнтів, які успішно реалізовують на практиці наші механізми оптимізації податків, дозволяють нам гарантувати 100%-у ефективність роботи.

 

 

Вашим питанням займатимуться виключно професійні юристи, які мають багаторічний досвід роботи в сфері податкового права, включаючи роботу в контролюючих та правоохоронних органах.

 

Ми виконуємо роботу «під ключ»: Ви формулюєте завдання – ми аналізуємо, вивчаємо, досліджуємо і надаємо Вам готові до використання алгоритми.

 

Ми застосовуємо тільки відпрацьовані конструкції і завжди можемо спрогнозувати наслідки тих чи інших дій, ніяких експериментів і необачних кроків.

 

Звертайтесь до нас за допомогою, будь-яке питання і будь-яка проблема вирішується максимально оперативно, кожен застосовуваний метод, кожна дія обговорюється з клієнтом.

Поділіться в